Påverkas din verksamhet?

26 Mar 2024 Labkyl Hållbarhet DLE

PÅ HÅLLBART UPPDRAG I Labkyls vision ingår det att producera kyla och värme klimatneutralt och energieffektivt och därmed verka för ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att uteslutande arbeta med CO₂ som köldmedium i vårt egenutvecklade DLE-koncept. På det sättet kan vi garantera att din anläggning är klimatneutral, PFAS-fri samt energieffektiv och framtidssäkrad.

I övrigt utgår vi från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Värmepumpar och kylmaskiner under drift påverkar vår miljö av tre orsaker: energianvändningen samt utsläpp av koldioxid och kemikalier. Vår lösning är DLE-konceptet - en kombination av CO₂-aggregat med avancerad styrfunktion med effektiv energianvändning som inte har någon påverkan på klimatet och är PFAS-fri.

Våra kylmaskiner eller värmepumpar med CO₂ har ett 100% miljövänligt köldmedium som tillhandahålls som en biprodukt vid biogasframställning.

Den 11 mars ökade takten av utfasningen av köldmedium inom EU. Påverkas din verksamhet?

F-gasförordningen reglerar användningen av så kallade ”fluorerade växthusgaser (F-gaser) och ökade utfasningstakten i mars 2024. Vilket kommer att leda till kraftigt minskad användning och slutligen ett förbud för både installation och påfyllning av HFC-köldmedier.

F-gasförordningen är en viktig lagstiftning som syftar till att minska användningen av växthusgaser för att rädda klimatet och främja hållbarhet inom kyl- och värmepumpssektorn.

  • Hållbarhetsfokus: F-gasförordningen har skapat ett starkt motiv för företag att övergå till mer miljövänliga alternativ. Labkyl tar detta på allvar och har sedan 2005 arbetat aktivt med att minska klimatpåverkan genom att använda naturliga köldmedium istället för syntetiska växthusgaser.
  • Ekonomi: Labkyl har utvecklat DLE-tekniken, som är en banbrytande lösning för energieffektiv kyla. En helt och hållet klimatneutral och PFAS-fri-lösning som kan halvera dina energikostnader och samtidigt öka värdet på din fastighet.
DLE
  • Ett exempel är vårt samarbete med Yasuragi, där de sparar miljoner kronor årligen genom en energieffektiv lösning. Ett annat projekt är installationen av klimatsmart processkyla i Bake My Days nya bageri, vilket minskar energiförbrukningen och gynnar miljön.

Har du några frågor eller funderingar om våra produkter och tjänster?
Vi finns här för att hjälpa dig! Kontakta oss för att få personlig och proffsig assistans. Vi ser fram emot att höra från dig och vara till hjälp på bästa möjliga sätt! 

Erik Randén

E-post:

Patrik Ahlstrand

E-post:

Jan Lindfors

E-post:
DLE-konceptet består av en värmepump eller/och en kylmaskin som använder sig av CO2  (koldioxid) som köldmedium, tillsammans med egenutvecklad och avancerad styrteknik. Resultatet är en hållbar energi- och kostnadseffektiv lösning för kyla och värme.

I dag finns DLE-konceptet installerat hos ett stort antal beställare som kyl- och fryslager, kontors- och bostadsfastigheter, konferens och idrottsanläggningar m fl. DLE-konceptet framtidssäkrar din anläggnings kyl- och värmesystem.

DLE-konceptet är en helt och hållet klimatneutral och PFAS-fri-lösning som kan halvera dina energikostnader och samtidigt öka värdet på din fastighet. Den CO2 som nyttjas är återvunnen som en biprodukt vid biogasframställning.