Vi vill leva i en klimatneutral värld.

Vi vill leva i en klimatneutral värld. 2005 tog Labkyl ett stort och avgörande utvecklingssteg som gick i spetsen för naturliga köldmedier. Sedan dess har Labkyl etablerat sig som branschens ledande företag inom CO2-teknik, det vill säga energieffektiv och klimatneutral kyla och värme.

Utveckling och innovation!

Du märker snabbt som beställare att vi alltid är öppna för nya ideér och okonventionella lösningar. Vårt nytänk kring CO₂-installationer och den revolutionerade DLE-tekniken är två bra exempel på det. Därför uppmuntrar vi nyfikenhet, inte bara internt utan även från dig som beställare. Det är bara genom att vara nyfiken vi tillsammans kan ta ytterligare steg framåt.

Ett familjärt företag

Sedan starten har vi varje år vuxit organiskt med nya kompetenta medarbetare. En familjär företagskultur med fokus på utveckling är grunden för vår framgång. I dag är vi tillräckligt stora för att ta om hand de allra största uppdragen. Genom att ingå Nordic Climate Group kan vi med fog säga att vi kombinerar det stora företagets resurser med det lilla företagets korta beslutsvägar och energi. Det är en oslagbar kombination.

Vi älskar teknik!

En annan oslagbar kombination är teknik och tekniker. Vi erbjuder dig inte bara marknadens främsta lösning när det gäller energieffektiv och klimatneutral kyla och värme - utan också Sveriges bästa medarbetare. Trygga, kompetenta och kreativa med stor förmåga att agera självständigt. Det är de som får installationer på plats - på rätt sätt - i rätt tid. Det tror vi du uppskattar.

Labkyl är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige och Norge. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.