Isbanor

Vi utför service, ombyggnation och nybyggnation av isbanor samt ishallar med hållbara köldmedier som exempelvis ammoniak och koldioxid.

Energioptimera din befintliga hall - där kylan blir till värme

För att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer energieffektiviseringar av redan existerande anläggningar spela en viktig roll. Energieffektivisering av gamla system bidrar både med sänkta utsläpp av växthusgaser samtidigt som systemen kan sänka sina driftskostnader. En av de mest energiintensiva anläggningstyperna i Sverige är ishallar.

När vi föreslår och installerar kylsystem för isbanor strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan. Kylanläggningar genererar till exempel alltid värme som normalt inte tas tillvara på. Här ger vi lösningar på hur du kan återanvända värmen och på så sätt spara energi. Vi har goda exempel på hur ishallar kan värma upp andra delar av anläggningen eller närliggande om tillfället ges. Kontakta oss för mer information!