Serverrumskyla

Oavsett om du har en stor öppen datahall eller ett litet serverrum, vi hjälper dig hela vägen till rätt klimat.

Rätt klimat i dina serverrum och datorhallar är grundläggande för att utesluta risken av haveri


Vi levererar och underhåller kyllösningar som ger din lokal bästa möjliga fördelning och cirkulation av kyla. Aggregatet väljs för att ge dig en hållbar produkt med verkningsgrad och driftsäkerhet i högsta möjliga mån. Samtidigt göra det enkelt att hålla din driftkostnad och miljöpåverkan så låg som möjligt. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen ska fungera tillfredställande under lång tid. Därför undersöker vi till exempel alltid möjligheten om att utnyttja överskottsvärmen som serverrummet producerar för fastigheten i övrigt.

Energioptimerade kylsystem lönar sig i längden

I serverrum och datahallar ställs höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. Servrar och avbrottsfri kraft alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen ska fungera tillfredsställande dygnet runt året om. Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi. Kylggruppen ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar, underhåller och löser alla era frågor kring kylanläggningar och kylaggregat till serverrum och datahallar (datakyla). 

Datakyla som projekteras, installeras och servas av Kylgruppen

Det finns många delar att tänka på vid en effektiv kylanläggning för datahallar. Hur ska kylan skapas på effektivast sätt med vilka medel? Hur skapas effektiva luftflöden och redundans? Kapacitet och expansion av driften? Frågorna är många och svaren ofta lika många. Med vår gedigna erfarenhet så hjälper vi er att bygga framtidssäkra kylanläggningar som klimatsmart optimerar er drift.