Komfortkyla

Vi vet vikten av rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer som skolor och sjukhus.

Varmt och kallt där du själv vill ha det så

Komfortkyla kan förklaras som den kyla som används för att få bort värmeöverskott från byggnader för att hålla rätt inomhustemperatur. Vid planerad installation av komfortkyla utreder vi även alltid alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.

Betydelsen av rätt komfortkyla

Rätt komfortkyla i en anläggning har många fördelar. Att kunna reglera temperaturen vet vi är viktigt och det märker vi inte minst i våra kroppar som skickar tydliga signaler på att något inte stämmer i samband med exempelvis för hög temperatur. Höga temperaturer medför att luften känns tung och värmen kan göra att du blir trött och arbetar sämre.

När vi går igenom vilka lösningar som passar din fastighet kontrollerar vi även om vi kan använda samma aggregat till att värma upp fastigheten under vinterhalvåret. Precis som värme kan kyla vara påfrestande för arbetsmiljön. 

Vi säkerställer att du har rätt temperatur vid rätt tillfälle.