Ventilation

Luften i en anläggning måste bytas ut hela tiden och en bra ventilation med en väl fungerande luftkonditionering är ett måste för ett sunt inneklimat.

På Labkyl hjälper vi dig som företag och fastighetsförvaltare att skapa en god inomhuskomfort för framtiden. Vi ser till att de olika lokalerna anpassas för att klimatet ska bli så trivsamt som möjligt att vistas i och att luften håller sig fri från partiklar.

Förbättra befintligt eller nytt från grunden – du bestämmer

Vi kan hjälpa dig att förbättra redan befintliga ventilationssystem eller installera helt nytt. Eftersom två lokaler aldrig är lika krävs en unik lösning för varje enskilt fall. Det är en mängd faktorer som spelar in när vi hjälper dig med ditt ventilationssystem: verksamheten, antal människor, värmande maskiner och solljus, klimat, väder och föroreningar i luften.

Med korrekt ventilation uppnås även bättre driftsekonomi. Genom att till exempel ta vara på energin i frånluften som lämnar fastigheten kan stora energibesparingar göras. Självklart kommer vi även på planerade servicebesök efter avklarad installation – för att hålla luften felfri långt framöver.