DLE-teknik – står för centrala Stockholms största geoenergianläggning!

Vasakronan moderniserar och uppdaterar Sveriges första gågata – Sergelgatan. Labkyl fick i uppdrag att installera centrala Stockholms största geoanläggning. Fyra klimatneutrala DLE-värmepumpar förser kontor och handelsplatser med värme, kyla och varmvatten.

Sergelgatan var Sveriges första gågata när den byggdes 1959 och ingår i det stora ombyggnadsprojekt som Vasakronan genomför i Stockholm City. Vasakronans del av Sergelgatan består av fyra höghus med kontor och gågatans låghus med handel.


Labkyl fick uppdraget att installera fyra av de kraftfullaste DLE-värmepumparna hitintills. Sammantaget är de på två megawatt och kommer täcka Sergelgatans fastigheters energibehov. Det här är det tredje projektet på kort tid som Vasakronan väljer att använda sig av den nya DLE-tekniken. Tidigare har liknande beställningar gjorts till de stora kontorsfastigheterna Kv. Nöten 3 och 5 i Solna.


Den köpta energin sänks med 78% vilket motsvarar 8 600 000 kWh/år. Kostnads-besparingen blir ca 9-12 000 000 kr/år beroende på energipriserna. Samtidigt minskar koldioxidutsläppet med 400 000 kilo/år.


”Det är framsynt av vår beställare att de väljer att bygga en sådan här energianlägg-ning mitt i Stockholm. Energilösningen är helt miljövänlig och använder sig av hållbar DLE-teknik. Vi hjälper vår beställare med strategin angående Sergelhusens energi-flöden. I det här projektet arbetar vi med konsulterna från Ferax Installationsprojekt AB som ser DLE-teknikens alla fördelar”, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl

DLE – Delta Lift Energy är en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning.

När vi studerade lösningen med koldioxid som en del av DLE-konceptet såg vi många fördelar som ger fantastiska möjligheter. DLE-tekniken konkurrerar ut en traditionell HFO-lösning. Vi får en förbättrade verknings grad samtidigt som lösningen är klimatneutral. Det här är framtiden, vi löser hela frågan med köldmedier utan att tappa i verknings grad”, säger Mats Helander på Ferax Installationsprojekt AB.

DLE-konceptet är med sina naturliga köldmedier och höga verkningsgrad en innovativ lösning för att skapa miljövänlig värme, kyla eller komfortkyla. Tekniken gör att vi kan använda naturliga köldmedier utan begränsning, vilket innebär att värme systemet kan leverera väldigt höga temperaturer samtidigt som vi får en hög värmeåtervinnings grad för att att t ex skapa varmvatten”, säger Johan Revholm på SEC Projekt AB.