Kvarteret Nöten 3 och 5

När Vasakronan genomför en om- och tillbyggnad av kvarteret Nöten 3 och 5 vid Solna Strand installeras klimatneutrala och högeffektiva DLE-värmepumpar.

Vasakronans två fastigheter Kv. Nöten 3 och 5 är belägna i kontorsområdet Solna Strand vid Bällstaviken. Kv. Nöten 3 består av två byggnader på ca 36 000 kvm, Kv. Nöten 5 består av tre byggnader på ca 26 000 kvm. Båda fastigheterna har flexibla planlösningar, stora ljusgårdar med mycket glas. När allt är klart är målet är att båda fastigheterna ska miljöcertifieras enligt LEED Guld.


Till Kv. Nöten 3 levererar och installerar Labkyl två DLE-värmepumpar med en värmeeffekt på mer än 1000 kW. Till Nöten 5 tre DLE-värmepumpar med en värme-effekt på mer än 1000 kW. DLE-värmepumparna har en kall sida med frikylfunktion som tas ur 48 respektive 58 stycken geoenergibrunnar. Systemet kommer att ersätta både fjärrvärme och fjärrkyla. Utöver värmepumpar står Labkyl med installation.se också för rördragning samt styrsystemet för undercentralen.


DLE-värmepumpen innehåller en banbrytande CO2 teknik – ett 100% miljövänligt köldmedium som dessutom är en biprodukt vid biogastillverkning. De optimerade DLE-värmepumparna levererar 70°C varmvatten som leds ut till kontor, konferensrum och andra lokaler i fastigheterna. Här växlas varmvattnet till värme, ventilation och varmvatten. På samma sätt leds kylan ut i byggnaderna och kyler vid behov samma lokaler.


DLE-värmepumpen representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Den första projekteringen av kvarteret Nöten 3 och 5 genomfördes hösten 2018, installationsarbetet startade strax efter sommaren 2019 med rivningar, anpassningar och byggnationer, i mitten av september drog det egentliga installationsarbetet i gång. Kv. Nöten 3 och 5 driftsattes 2020.

Fakta om kvarteret Nöten 3 och 5

• Nöten 3 – två DLE-värmepumpar med en effekt på 1000 kW betjänar två byggnader på 36 000 kvm
• Nöten 5 – Tre DLE-värmepumpar med en effekt på 1000 kW betjänar tre byggnader på 26 000 kvm
• DLE-systemen har en banbrytande CO2 teknik som ersätter konventionell värme och kyla