Brf Höjden – tänk energieffektivitet, tänk hållbarhet, tänk DLE-teknik

Hos Brf Höjden i Västerhaninge utanför Stockholm pågår just nu ett historiskt skifte från fjärrvärme till energieffektiva och klimatneutrala värmepumpar med CO2 som köldmedium.

Brf Höjdens satsning på klimatneutral och energieffektiv uppvärmning kan vara en del av lösningen för Sveriges totala energibehov.


- Det här är tänkt att bli ett referensuppdrag, där vi kan peka på installationens höga energieffektivitet och hållbarhet. Att vi kan dimensionera för hela effektuttaget tillsam-mans med den positiva miljöfaktorn gör den här lösningen intressant för det flesta BRF:er i Sverige, och högintressant för de kommunala bostadsbolagen, säger Sven Olsson, energirådgivare och konsult på SRECO/CO₂NSULTS.


Tänk energieffektivitet
De tre DLE-värmepumparna hämtar energi från 20 energi hål som i sin tur tillgodoser de 96 lägenheternas totala behov av uppvärmning och varmvatten via ackumulator-tankar. Höga temperaturen medger hantering av legionella.


Det finns ingen annan värmepump än en DLE-värmepump som klarar av att uppfylla 100% av effektbehovet vid 60/80-system.


En traditionell värmepump brukar stå för ca 60-70% av det totala behovet. Därefter behövs det köpas in spetsvärme i form av fjärrvärme, el, olja eller liknande.


Om det är praktiskt omöjligt att borra energihål så går det utmärkt att utvinna energi ur utomhusluften ner till -18 grader.


I dag köper Brf Höjden ca 1 000 000 kWh energi per år i form av fjärrvärme. Av det går 250 000 kWh till varmvatten. Kostnaden för det här är ca 1miljon kronor per år. DLE-konceptet gör att föreningen kommer spara ca 700 000 kronor per år!


Tänk hållbarhet
En traditionell värmepump använder ofta R410A som köldmedia, en stark växthus-gas med ett GWP* på 2088. DLE värmepumpen använder CO2 som köldmedium med ett GWP-värde på 1.

Skillnaden i miljöpåverkan är enorm!
Det behövs normalt åtta traditionella värmepumpar för att få ut samma effekt som ur tre DLE-värmepumpar. Varje traditionell värmepump har nio kilo R410A som köld-medium vilket totalt blir 72 kilo R410A. DLE-värmepumparna använder återvunnen CO2 vilket ger i sin tur ger 0 kilo CO2-ekvivalenter. Miljövinsten blir här 150 336 kilo CO2-ekvivalenter!


Tänk CO2
En värmepump eller kylmaskin med DLE-teknik har energifördelar som är överlägsna allt på marknaden. DLE står för framtidens miljövänliga och energieffektiva kyla och värme. Att Brf Höjden satsar på den tekniken visar att energi- och teknikskiftet nu går fort. Redan i dag satsar stora bygg- och fastighetsbolag som Vasakronan, Atrium Ljungberg, Zengun på DLE-tekniken tillsammans med företag som ICA, Orkla Foods Sverige, Stockholm Exergi och kommuner som Danderyd, Solna, Trosa, Stockholms Stad med flera.