ICA Supermarket i Kävlinge satsar hållbart och sparar 600 000 kWh per år

Referens via LL:s Kylteknik
ICA Supermarket i Kävlinge satsar hållbart och sparar 600 000 kWh per år

LL:s Kylteknik hjälper till med klimatvänlig kyla och värme, vilket resulterar i att butikens energiförbrukningen mer än halveras.

Kyleffekt sänker energikostnaderna för Högskolan i Borås

Referens via Kyleffekt
Kyleffekt sänker energikostnaderna för Högskolan i Borås

Kyleffekt har fått i uppdrag av Akademiska Hus att installera en värmepump med propan som köldmedium i Högskolan i Borås. Syftet med värmepumpen är att minska förbrukningen av fjärrvärme och fjärrkyla på ett energieffektivt och miljövänligt sätt.

Timab installerar CO2-kyla i Matvärldens nya butik

Referens via TIMAB
Timab installerar CO2-kyla i Matvärldens nya butik

Timab står för kylentrepenaden när Matvärlden bygger ny butik i Kungens Kurva, Stockholm. De kommer installera CO2-aggregat (koldioxid) med värmeåtervinning som ger gratis uppvärmning och varmvatten. Koldioxid är ett naturligt köldmedium som ger en energieffektiv, klimatneutral och PFAS-fri lösning.

Dahlmans Kylteknik sparade 600 000 kWh åt matbutik

Referens via Dahlmans Kylteknik
Dahlmans Kylteknik sparade 600 000 kWh åt matbutik

Dahlmans Kylteknik installerade hållbar energilösning i hemköpsbutiken Torpahallen, i Vänersborg, som sänkte sina energikostnader med 600 000 miljon kWh per år. Besparingen motsvarar uppvärmningen av 30 svenska standardvillor under samma tid.

Frys & Kylservice hjälper Coop Nord att spara energi med naturligt köldmedium

Referens via Frys & Kylservice
Frys & Kylservice hjälper Coop Nord att spara energi med naturligt köldmedium

Frys & Kylservice installerade CO2-aggregatet med värmeåtervinning när Coop Nord öppnade ny butik i Vemdalen.

Pågens bageri i Göteborg valde ER-Kyl som servicepartner – igen.

Referens via ER-Kyl
Pågens bageri i Göteborg valde ER-Kyl som servicepartner – igen.

Ett bageri av Pågens storlek har stora behov av en fungerande kylanläggning. I närmare 30 år har ER-kyl stått för underhåll och service, men för snart två år sedan blev de av med servicekontraktet. Efter bolagets inträde i Nordic Climate Group kan de stolt meddela att de fått uppdraget åter!

Kylmästarna installerar klimatneutral CO2-kyla hos OKQ8

Referens via Kylmästarna
Kylmästarna installerar klimatneutral CO2-kyla hos OKQ8

När OKQ8 bygger ny station väljer man ett energieffektivt kylsystem från Kylmästarna till butiken.

KylClimat servar energieffektivt och klimatsmart fryslager

Referens via KylClimat
KylClimat servar energieffektivt och klimatsmart fryslager

KylClimat har fått i uppdrag att sköta service och underhåll av kylsystemet i Allsons nybyggda fryslager i Åtorp. Lagret är på 8 000 kvm och rymmer 21 000 pallplatser. Kunderna är till största delen livsmedelsproducenter.

Eskilstuna kommun sparar 450 000 kWh genom värmeåtervinning i skolkök

Eskilstuna kommun sparar 450 000 kWh genom värmeåtervinning i skolkök

Kyltjänst i Eskilstuna har fått i uppdrag av Kfast att installera CO2-kylmaskiner med värmeåtervinning i tre av kommunens tillagningskök för skolmat. Varje skolkök får tre CO2-kylmaskiner som betjänar kyl, frys och nedkylning.