Frys & Kylservice hjälper Coop Nord att spara energi med naturligt köldmedium

Öppningen av Coop i Vemdalen, 11 januari 2024, blev en succé. Etableringen har gått över förväntan och butiken har redan överträffat Coop Nords prognoser.

Frys & Kylservice var totalentreprenör av livsmedels- och komfortkyla. I uppdraget ingick installation av CO2-aggregat, styr och regler, byggnation av kyl- och frysrum samt installation av kyl- och frysmöbler. CO2-aggregatet (koldioxid) har en funktion att producera komfortkyla som också Frys & Kylservice ansvarade för.

- Framtiden tillhör naturliga köldmedier. Värmeåtervinningen från CO2-aggregatet i Coopbutiken står för den största delen av butikens uppvärmning. Bergvärme för spets vid kall väderlek har installerats, säger Håkan Göransson, projektledare på Frys & Kylservice.

När EU 2015 fattade beslut att köldmedier med hög växthusgaseffekt ska fasas ut till år 2030, beslöt Coop Nord att satsa på klimatneutrala, energieffektiva och PFAS-fria köldmedier. Därför var CO2  som köldmedium redan från början föreskrivet i Coop Nords bygghandlingar för den nya butiken.

Tack vare sin satsning på klimatneutrala köldmedier och CO2-aggregat med värmeåtervinning, har Coop Nord sedan 2017 sänkt energiförbrukningen i sina 84 butiker från 48 gWh till 42 gWh per år. Det är en besparing på 6 gWh, trots att de under samma tid etablerat tolv nya butiker. Besparingen motsvarar uppvärmningen av 300 svenska standardvillor under ett år.

- Vi följer EU-direktivet med F-gasförordningen och började konvertera våra butiker redan 2015. Det är en absolut nödvändig omställning som sker. Vi följer också EU-direktivet om att belysning med kvicksilver ska bort och installerar därför LED-belysning överallt. Tillsammans spar de åtgärderna stora mängder energi. Konverteringen till CO2 ger oss en jämnare drift och temperatur och tack vare den effektiva värmeåtervinningen betydligt lägre energikostnader. Frys & Kylservice ingår i Nordic Climate Group som är en av våra stora samarbetspartners i norra Sverige. Vi och Nordic Climate Group har en bra och transparent dialog, vilket är en förutsättning för ett bra samarbete, säger Lars Carlstedt, fastighetschef på Coop Nord.