Om oss

Frys & Kylservice AB startade sin verksamhet i Östersund 1962. Idag har vi vuxit till ett 20-tal anställda med vårt kontor i Östersund och stationerad kyltekniker i Åre-regionen. Huvuddelen av våra kunder finns i Östersund samt i regionerna Jämtland och Härjedalen.

Frys & Kylservice säljer, projekterar, installerar och servar kommersiell kyla, butikskyla, industrikyla, komfortkyla, värmepumpar och mobilkyla, åt butik, industri, kontor och restaurang. Våra kunder finns huvudsakligen bland företag och i den offentliga sektorn men även på privatmarknaden i Östersund med omnejd men även i närliggande kommuner.

Vårt mål är att ge våra kunder bästa tänkbara service, till oss kan du ringa årets alla dagar för hjälp. Med aktuella kunskaper finns vi alltid tillhands för snabb professionell service med kunden i centrum. Våra välutrustade servicebilar ger oss stor rörlighet och dig korta driftstopp samt god serviceekonomi. Med möjligheten att koppla upp sig till vårt övervakningssystem säkrar du din anläggnings driftsäkerhet då vi ständigt är redo att rycka in. Naturligtvis kan vi erbjuda dygnet runt jour för din säkerhet och bekvämlighet.

Vi är det självklara valet för dig i Östersund med omnejd som behöver hjälp med butikskyla, industrikyla eller andra kylarbeten.

Vi värnar om miljön i det stora såväl som i det lilla. Därför tycker vi det är viktigt att de kylanläggningar vi installerar är både energieffektiva och miljövänliga. Vi är ackrediterade av SWEDAC och kvalitetscertifie­rade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Frys & Kylservice är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige och Norge. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.