Hållbarhet

Vår målsättning är att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.

Tillsammans med våra kunder driver vi på utvecklingen mot en framtid där vi i största möjliga mån väljer det mest klimatsmarta alternativen vid installationer. En hållbar installation beskriver vi som en installation som har lägre utsläpp med naturliga köldmedier, lång livslängd och lägre energiförbrukning.

Med ledord som hållbarhet, energieffektivitet och ett bättre klimat är det naturligt för oss att driva utvecklingen framåt i kylbranschen. Vi vet att vår bransch har en stor påverkan och därmed ett stort ansvar - nu och i framtiden. Energieffektivisering, ett hållbart förhållningssätt och minimalt klimatavtryck är något alla vinner på.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan göra din anläggning mer hållbar. 

Hållbarhetsrapport – hur kan bra kyl- och värmeanläggningar bidra till en hållbar omställning?

Ju mer vi informerar om hur stor påverkan kylbranschen har på miljön, och framför allt betydelsen av rätt köldmedia i rätt aggregat, desto mer engagerar det i alla led. Vi är stolta över våra engagerade medarbetare, kunder och leverantörer. Under våren 2022 har vi därför valt att tillsammans med Gröna Städer och AFRY ta fram en hållbarhetsrapport. Syftet är att belysa moderna kyl- och värmeinstallationers potential att sänka klimatutsläppen.

Läs mer och ta del av rapporten här

Nordic Climate Groups hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022 hittar du nedan. Den avser den svenska verksamheten.

Vad är naturliga köldmedier?

Det finns en lång historia för naturliga köldmedier då arbetet med dessa startade redan i slutet på 1800-talet. Kortfattat är naturliga köldmedier betydligt skonsammare mot vår atmosfär än traditionella köldmedier, då de bland annat har lägre GWP-värden. GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på hur mycket gasen påverkar växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Andra positiva effekter är att anläggningarna många gånger förbrukar mindre energi och utsätts för mindre slitage vilket ger en längre livslängd. Naturliga köldmedier innebär en snabb, enkel och kostnadseffektiv installation då det finns färdigbyggda, standardiserade och godkända aggregat på marknaden.

Visste du det här om naturliga köldmedium?
  • Flera traditionella köldmedier är i en utfasningsperiod i och med F-gasförordningen. Hållbara köldmedier är de mest framtidssäkra köldmedier som inte kommer behöva fasas ut.
  • Flera naturliga köldmedier var svåra att hantera med dåtidens teknik, därför kom det syntetiska köldmedier som ersättning. Med tiden har dock en stor miljöpåverkan kunnat upptäckas och därfär pågår just nu återgång till naturliga köldmedier. Med dagens teknik är det möjligt hantera naturliga köldmedier på ett mycket bra sätt.
  • NH3 (mer känt som Ammoniak) har ett GWP-värde lika med 0. Vilket är en stor fördel jämfört med många av de HFC-köldmedier som just nu fasas ut där GWP-värdet kan var upp emot 4000. 
  • Koldioxid har ofta en negativ koppling, men i kylbranschen är det ett av våra skonsammaste köldmedier med GWP-värde 1. Koldioxiden vi använder hämtas dessutom upp från industrier i stället för att släppas ut i atmosfären.