Hållbarhetsrapport

Vi har tillsammans med Gröna Städer och AFRY tagit fram en rapport för att beskriva hur effektiva kyl- och värmesinstallationer kan bidra i övergången till att nå nettonollutsläpp från fastighetssektorn till 2050 i syfte att nå uppsatta globala klimatmål.

Rapporten beskrivs utifrån kylinstallationer som gjorts av bolag i Nordic Climate Group och en genomgång av tidigare rapporter och projekt, nyttor kopplade till byte från syntetiska till naturliga köldmedier, återvinning av värme till fjärrvärme, funktionen i el- och värmesystemet som helhet och mer varierande priser på energi. I rapporten föreslås politiska åtgärder på statlig- samt kommunnivå.

Arbetet med rapporten har letts av en styrgrupp bestående av:

Alf Karlsson, ordförande Gröna Städer
Mattias Andreassen, Affärsområdeschef Buildings, Afry
Anders Ekdahl, Head of Sales and Strategy, Nordic Climate Group
Projektledare och rapportförfattare har varit Staffan Kuylenstierna, seniorkonsult på The Labyrinth Public Affairs

Fyll i formuläret nedan för att få rapporten skickad till dig.

Hållbarhetsrapport