ICA Älgen blir klimatsmart och sänker sina energikostnader med cirka 35%

Dahlmans har precis installerat energieffektiv och klimatvänlig kylteknik åt ICA Älgen, en Supermarket på Vargön utanför Vänersborg. Genom att ta bort de gamla kylmaskinerna med HFC-köldmedium och i stället installera en modern lösning med CO2 (koldioxid) som köldmedium kommer butiken kommer att sänka sina energikostnader med upp till 35%. Det motsvarar 200 000 kWh per år, lika mycket energi som tio svenska standardvillor förbrukar under samma tid.

Stor energibesparing

En av anledningarna till den stora energibesparingen är att CO2-kylmaskinen har en energieffektiv drift men framför allt återvinner värme som i sin tur går tillbaka till butiken i form av uppvärmning. En energieffektiv och ekonomisk lösning.

Hej Christoffer Russo, handlare på ICA Supermarket Älgen. Äger du fastigheten?

- Nej, men jag står för uppvärmningen av butikens lokaler och annan elförbrukning. När jag började fundera över det här var jag först tvungen att sätta mig in i vilken nytta jag kunde få av investeringen, ekonomiskt som klimatmässigt. Det var inte lätt och det tog tid. Jag gjorde en noggrann kalkyl och räknade ut att jag kunde tjäna 200 000 kWh per år. Det motsvarar en sänkning av butikens totala energikostnad med upp till 35%. Det ekonomiska incitamentet var glasklart.

Minskat klimatavtryck

ICA Älgens gamla kylanläggning använde sig av R404A samt R448A, två HFC-köldmedium som tillhör gruppen fluorerade växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Deras Global Warming Potential (GWP) är mycket hög. Enligt F-gasförordningen ska alla kylmaskiner med den typen av köldmedium fasas ut och tas bort från marknaden. Den nya kylmaskinen arbetar med CO2 (koldioxid) , ett naturligt köldmedium som är klimatneutralt. Genom att göra den här investeringen har ICA Älgen minskat sin användning av växthusgaser med 298 ton CO2-ekvivalenter.

Hur viktigt var det med ett klimatneutralt köldmedium?

- Det var viktigt. Jag satte mig hyfsat in i F-gasförordningen för att förstå vart vi är på väg och vilka köldmedier som hållbara i längden, både klimat- som energimässigt. Samtidigt hade jag märkt hur dyrt det blivit att fylla på den gamla kylanläggningen med HFC-köldmedium. Nu har vi ett köldmedium som är energieffektivt och inte bidrar med något till växthuseffekten. Det känns riktigt bra.

Lyckad upphandling

Hur genomförde du upphandlingen av entreprenaden?

- Jag var noggrann och gick ut med en förfrågan till tre olika kylbolag. Dahlmans Kylteknik hade bästa lösningen och bästa priset. Entreprenaden genomfördes med butiken i drift och de hanterade den uppgiften utmärkt. Dahlmans har nu också serviceuppdraget för butiken och tillsammans har vi ett bra och friktionsfritt samarbete.