Värmepumpsanläggningar

Vill du sänka driftkostnaderna för dina fastigheter och göra något betydelsefullt för miljön?

Smarta lösningar för maximalt energiutnyttjande.

Med stigande energikostnader lönar det sig att investera i energioptimerade system, vilket blir väl märkbart om fastigheten är stor och kräver mycket energi. 

Förändringar inom fastighetsförvaltning och ett allt mer gemensamt ansvar för energikostnaderna i våra byggnader, gör att investeringarna i energieffektiva system, så som värmepumpsanläggningar och solpaneler, ökar. Detta för en långsiktig, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Låt oss titta närmare på just dina specifika krav

Ingen byggnad är den andra lik. Vi erbjuder en helhetslösning  baserad på dina behov och fastighetens förutsättningar. Du kan vara säker på att du får en värmepumpsanläggning som tillgodoser kraven för både inneklimat, miljömål och låga energikostnader. 

Våra anläggningar och lösningar passar såväl bostadsfastigheter, med 100-tals lägenheter, som den stora kommersiella fastigheten med mer komplexa behov. Energin kan hämtas från borrhål i kombination med en elpanna, eller tas ur frånluften kombinerat med bergvärme och/eller fjärrvärme. Möjligheterna är många. Har fastigheten dessutom parallella kyl- och värmebehov finns det fantastiska möjligheter att skapa något riktigt bra.