Framtiden inom industriell kylteknik

Genom mångårig erfarenhet förstår vi systemen för processindustri, livsmedelsindustri, marin och automatiserad tillverkning och de utmaningar som rör säkerhet och miljö i dessa anläggningar. För att processer inom industrin ska kunna hanteras noggrant krävs rätt förhållanden. Vi skapar dem åt dig och ser till att det blir rätt förhållande för exempelvis just din processindustri, livsmedelslokal eller fabrikshall. 

Många delar i tillverkningsprocessen ställer stora krav på perfekta klimatförhållanden med väl avvägd temperatur och luftfuktighet. Därför är rätt projektering från start grunden till en framgångsrik anläggning.

Vi är med dig från uppstart, installation och till framtidens servicebesök.