Trygghet, långsiktighet och kvalitet

Dahlmans Kylteknik är sedan 1971 ett av Sveriges ledande kylföretag. Nu är vi starkare och mer kompetenta än någonsin.

Alltid på plats

Vi erbjuder dig tjänster som utförs av medarbetare med rätt kompetens. Människor vi litar på och respekterar för deras yrkesskicklighet. Erfarna projektledare och tekniker garanterar rätt kvalitet och hög leveransprecision. Vi jobbar alltid med de bästa och rätt kvalificerade underentreprenörerna om behov finns.

Alla på Dahlmans är utbildade inom sitt område

Vi är godkända för Bas U och Bas P. Vi ritar och projekterar i 3D och CAD.
Vi är certifierade enligt ISO 9001/14000 samt ackrediterade för tryckprovning och certifierade för alla typer av arbete med f-gas. Samtliga inom företaget är miljöutbildade och har rätt kompetens inom SSG för arbete inom petrokemi. Vi satsar kontinuerligt på utbildning och kompetenshöjande åtgärder.

Vår organisation

Vi har en stark administrativ stab och uppföljningsorganisation. Vi vet att ordning och reda är en mycket viktig del av företagets framgång. Vi följer upp alla våra uppdrag och har en stark serviceorganisation bakom oss.

Hos oss har du alltid en egen kontaktperson nära till hands och du kan tryggt lita på att saker och ting blir åtgärdade snabbt. En del ser det som service, vi ser det som något självklart.

Vårt motto är:
”Vad som inte är omöjligt är enkelt”

Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. På återseende!

Dahlmans Kylteknik är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige och Norge. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.