Kronobergs Kylteknik hjälper Växjö kommun att bli klimatneutral

Växjö kommun har som mål att nå klimatneutralitet 2030*. Ett steg på vägen är att kommunens kylanläggningar använder naturliga köldmedium och att det inför kommande om- eller nybyggnation skrivs in i handlingarna.

Precis så gjorde Växjö kommun när de beslöt bygga Hagavikskolan, en ny högstadieskola för 400 elever med sporthall och stort tillagningskök. För kylan till tillagningsköket var CO₂ (koldioxid) föreskrivet som köldmedium. Det är ett naturligt köldmedium som är klimatneutralt och energieffektivt. CO₂ berörs inte av F-gasförordningen eller framtida begränsningar.

Kronobergs Kylteknik vann upphandlingen om kylentreprenaden och installerar två CO₂-aggregat som ska förse det stora köket med kyla. I uppdraget ingår också byggnation av nio kylrum, två frysrum och två stycken nedkylningstunnlar. Värmeåtervinningen från det ena CO₂-aggregatet går tillbaka till köket i form av ”gratis” varmvatten.

Totalt har det nya köket kapacitet att producera 3000 portioner per dag och kommer även att förse andra skolor med måltider.

- Det har fungerat bra som vanligt med Kronobergs Kylteknik. Vi har jobbat med dem tidigare och vet att de är leveranssäkra och lösningsorienterade, säger Katarina Svenson, projektledare på Växjö Fastighetsförvaltning AB.

-En mycket kompetent och miljömedveten uppdragsgivare som vi samarbetat med i många lyckade projekt, säger Mathias Söderberg, projektledare på Kronobergs Kylteknik AB.

Projektet startade för Kronobergs del november 2023 och stod klart i början av sommaren 2024.

 

*Växjö kommun har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för att skynda på det lokala klimatomställningsarbetet. Satsningen finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom den här satsningen har Växjö kommun skrivit under ett klimatkontrakt som pekar ut vägen till ett klimatneutralt samhälle år 2030. Kommunens eget energibolag, Växjö Energi, är ett av de första energibolag i världen som satsar på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Tekniken, som heter BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när Växjö Energi producerar el och värme.

Bild: BSV Arkitekter & ingenjörer AB. Arkitektskiss över Hagavikskolans exteriör.