ICA-handlare räknade rätt från början – energispar ger pengar

Fredrik Fast, nybliven ägare av ICA Kvantum Uddevalla, lät Dahlmans Kylteknik installera ett CO2-kylsystem i butiken och sparade en miljon kilowatttimmar under 2023. Besparingen motsvarar kostnaden för uppvärmningen av 50 svenska standardvillor under samma tid. Att Fredrik gjorde rätt när han investerade i en kylanläggning med ett energieffektivt och naturligt köldmedium råder det ingen tvekan om. I den här artikeln kan du läsa om hur han resonerade innan installationen. 

Hej Fredrik, hade du redan innan köpet av ICA Kvantum kalkylerat in butikens framtida energibesparing?

Absolut. Jag visste vad det innebar och vilka stora fördelar det ger i och med att jag tidigare hade konverterat min gamla butik. En del investeringar kan upplevas som lite tråkiga, sådana du måste göra. Det här var en rolig investering, där jag både sänkte energikostnaderna och vårt klimatavtryck. Två flugor i en smäll.

Visste du hur mycket du skulle tjäna på att konvertera butiken till CO2?

Jag visste på ett ungefär vilka siffror det handlade om även om det inte gick att räkna ut den exakta summan. Tack vare kylanläggningens energieffektivitet blir den ekonomiska intjäningsgraden hög. Sedan får vi inte glömma bort att elmarknaden har varit mycket speciell under de här åren. Priserna stack i väg och de hade stuckit i väg ännu mer för mig om jag inte hade gjort konverteringen.

Visste du vad *F-gasförordningen innebar?

Ja, jag hade koll på vilka köldmedier som ska fasas ut. Därför blev valet av en kylanläggning med ett naturligt köldmedium självklart. Kylanläggningen ska finnas över tid och inte påverkas av varken F-gasförordningen eller andra framtida förordningar.

Vad låg till grund vid planeringen av din nya butik?

Jag ville göra det som skulle gynna butiken mest i det långa perspektivet och jag ville göra rätt från början. F-gasförordningen spelade därför en stor roll i planeringen. Dahlmans Kylteknik var med sin kompetens och erfarenhet en bra samtalspartner och till stor nytta. Det här är en långsiktig investering, ekonomiskt, energimässigt och miljömässigt. I samband med konverteringen gjorde vi också en stor renovering av hela butiken, vi byggde både om och till samt installerade nya kyl- och frysdiskar.

Hur lönsam har din investering i naturliga köldmedium varit?

Under 2023 sparade vi in en miljon kilowatt timmar. Hade jag inte installerat i en kylanläggning med naturligt köldmedium hade energikostnaden varit minst 45 procent högre. Redan om cirka fem till sex år når jag pay-off och har tjänat in min investering. Det blir en skön känsla. Dessutom har vi minskat butikens klimatavtryck med 784 ton CO2-ekvivalenter.

Vad har du fått för respons efter ombyggnationen?

Responsen från våra kunder har varit fantastisk. När jag tog över den här butiken 2020 omsatte den 120 miljoner. Under vårt sista verksamhetsår kommer vi hamna på cirka 220 miljoner kronor. Den ökningen hade jag aldrig kunna nå utan att jag satsat på utveckling och i det ligger också den nya kylanläggningen. För att vinna, måste man våga satsa.

Hur valde du kylbolag?

Vi gjorde en upphandling där Dahlmans Kylteknik var en av flera aktörer. Dahlmans matchade sina konkurrenter både pris- och kompetensmässigt. Jag är inte från Uddevalla och kände inte till Dahlmans tidigare men nu är jag jätteglad över att jobba med dem. Duktiga med hög känsla för service och alltid redo. För mig känns det också bra att gynna ett lokalt företag.

Vilka råd ger du en ICA-handlare som funderar på att konvertera sin butik?

Att räkna ordentligt på allt. Det är en stor investering som ska löna sig för butiken, undersök samtidigt om det är några andra förbättringar i butiken som bör göras samtidigt. Räkna på vad energibesparingen kan göra för butikens ekonomi framöver och välj en kompetent partner, som Dahlmans Kylteknik. Det viktigaste är att tänka långsiktigt och ge sig själv de bästa förutsättningarna över tid.

*F-gasförordningen reglerar på EU-nivå användningen av så kallade "fluorerade växthusgaser" (F-gaser). Det leder till kraftigt minskad användning och slutligen ett förbud för både installation och påfyllning av F-gaser.