ICA Supermarket i Kävlinge satsar hållbart och sparar 600 000 kWh per år

LL:s Kylteknik hjälper till med klimatvänlig kyla och värme, vilket resulterar i att butikens energiförbrukningen mer än halveras.

LL:s Kylteknik har installerat ett CO2-aggregat med värmeåtervinning åt ICA Supermarket i Kävlinge. Det tillsammans med andra åtgärder, som t ex byte till LED-belysning, har gjort att butiken sänkt sin energiförbrukning från 1 080 000 kWh per år till 480 000 kWh per år. En besparing på hela 600 000 kWh. Det är lika mycket energi som 30 svenska standardvillor förbrukar under samma tid. Satsningen på miljövänlig kyla och värme har också minimerat butikens utsläpp av skadliga växthusgaser.

-Vi är ett bra exempel på att det är lönsamt även för mindre butiker att satsa på hållbar och energieffektiv kyla och värme. Vi tillhör elområde 4 och här är varje kilowattimme dyr. Det var därför extra viktigt för oss att sänka vår energiförbrukning. Nu när vi moderniserat butiken med nytt kylsystem, nya frys- och kyldiskar och LED-belysning, har vi mer än halverat vår energiförbrukning och sänkt vårt klimatavtryck rejält. En besparing på 600 000 kWh per år är mycket för en butik som bara har en säljyta på 1100 kvadratmeter och en totalyta på 1700 kvadratmeter. LL-Kylteknik har gjort ett jättebra jobb och jag är nästan chockad över hur bra det gått. Jag rekommenderar gärna LL-Kylteknik vidare till alla som vill spara energi genom hållbara investeringar, säger Roger Jönsson, handlare på ICA Supermarket i Kävlinge.

Butikens kylsystem var tidigare fyllt med 48 kg av det syntetiska köldmediet R407c samt 44 kg av det syntetiska köldmediet R448a.Den fyllnadsmängden motsvarar ett utsläpp av 145 ton CO2-ekvivalenter. Den CO2 som nu används i kylsystemet är återvunnen från biogastillverkning och har minimal påverkan på klimatet, vilket resulterar i en anläggning som är avsevärt mycket mer hållbarare än den tidigare.

Den här butiken har halverat sina energikostnader och reducerat sitt klimatutsläpp från kylsystemet till mer eller mindre ingenting. ICA Supermarket i Kävlinge visar att det är väl värt även för mindre butiker att göra den här satsningen, I dag är även luftkonditioneringen kopplad till CO2-aggregatet. säger Marcus Lindqvist, projektchef på LL-Kylteknik.