Kyleffekt sänker energikostnaderna för Högskolan i Borås

Kyleffekt har fått i uppdrag av Akademiska Hus att installera en värmepump med propan som köldmedium i Högskolan i Borås. Syftet med värmepumpen är att minska förbrukningen av fjärrvärme och fjärrkyla på ett energieffektivt och miljövänligt sätt. Genom att ”docka” en värmepump mellan fjärrvärme och fjärrkyla kommer Högskolan i Borås enligt beräkningar spara 380 000 kWh/år. Det motsvarar årsförbrukningen av energi från 19 svenska standardvillor.

Värmepumpen har en värmeeffekt på 75 kW och en kyleffekt på 55 kW. Värmen kommer nyttjas för uppvärmning av 16 000 kvadratmeter, den återvunna kylan går till en varukyl samt till processkyla för högskolans serverhall.

Det köldmedium som används är Propan, ett naturligt och energieffektivt köldmedium med GWP-faktor 1. Propan är miljövänligt och uppfyller alla krav som ställs i F-gasförordningen och den kommande Reachförordningen.

-Vi har sedan många år ett samarbetsavtal med Akademiska Hus som har fungerat väl. Akademiska Hus egna ingenjörer är mycket kompetenta och väldigt innovativa. Det är inte många som kommer på idén att sätta in en värmepump mellan fjärrvärme och fjärrkyla för att öka energieffektiviteteten. Akademiska Hus håller en mycket grön och hållbar profil och att de skulle skriva in ett naturligt köldmedium i handlingarna var självklart, säger Nicolas Cocozza, projektledare på Kyleffekt.