Om oss

Effektiv kyla sedan 1954!

Försäljning - Installation - Service

 

Vi har levererat kyla till bland annat industrier och livsmedelsbutiker, fartyg och fastigheter i över 70 år och vet vad som krävs i form av helhetssyn och detaljkunskaper för att åstadkomma en effektiv kylanläggning.

Vi säkerställer att du får en anläggning med;

Rätt temperatur - för männskor, maskiner och livsmedel, med den noggrannhet som din verksamhet kräver.

Minimal miljöpåverkan - genom miljöanpassat köldmedium och minsta möjliga fyllnadsmängd. 

Låg energiförbrukning - och hög effektivitet genom noggrant komponentval, generös dimensionering, värmeåtervinning och driftoptimering. 

Hög driftsäkerhet - och professionell service, både akut och förebyggande, oavsett var i världen din anläggning finns. 

 

Vi tummar inte på kvalitén!

Vi gör vad vi heter - levererar effektiv kyla till din verksamhet. 
Det betyder att vi ger dig rätt temperatur med minsta möjliga energiförbrukning och högsta möjliga driftsäkerhet, oavsett var i världen ditt kylbehov finns. 

Hur ser ditt kylbehov ut?
Vi arbetar med både totalåtaganden och delade entrepenader inom hela kedjan från konstruktion och installation till driftsoptimering och service. Ingen anläggning är för stor eller för liten för oss - vårt arbetsområde omfattar allt från installation av splitaggregat och ismaskiner till nyckelfärdiga kyl/frysrum, stora värmepumpsanläggningar och processkylsystem. Vi utför såväl nyinstallationer som ombyggnad, miljöuppgradering och energieffektivisering av befintliga kyl- och värmepumpsanläggningar. 

Service och underhåll
Genom att teckna ett av våra serviceavtal med förebyggande underhåll eliminerar du en stor del av risken för oförutsedda driftstöringar och haveri. Vi servar, reparerar och utför löpande underhåll på all typ av kyl- och värmepumpsanläggningar

Leveransbestämmelesr servicearbeten
Vi utför reparations och underhållsarbeten enligt standardavtalen
NR06 - för reparationer
NU06 - för underhållsarbeten

Nyfiken på hur vi kan effektivisera din kyla?

Referenser

"Kyleffekt är ruskigt flexibla, vilket passar oss utmärkt då vi har en flytande planering, bokstavligt talat."

- Kenneth

Marin kund

"Relationen med Kyleffekt är toppen, de har en tekniker som bor i kommunen som kan komma på kort varsel, det fungerar kanon!"

- Hans

Kommun

"Samarbetet med Kyleffekt har fungerat mycket bra från första dagen, med kreativa lösningar och gedigna kunskaper från deras sida."

- Dennis

Industri

Kyleffekt är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige, Norge och Finland. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.