Energieffektiv värmepumpslösning i fartyg ger tre megawatt värme

Energieffektiv värmepumpslösning i fartyg ger tre megawatt värme

Göteborgsbaserade Kyleffekt har fått i uppdrag att installera en värmepumpslösning som hämtar energi ur havet till ett ombyggt fartyg. Det är en unik och innovativ metod med värmepumpar som bedöms vara av allra största slag för ett fartyg med havsvatten som energikälla.