Kyleffekt sänker energikostnaderna för Högskolan i Borås

Kyleffekt sänker energikostnaderna för Högskolan i Borås

Kyleffekt har fått i uppdrag av Akademiska Hus att installera en värmepump med propan som köldmedium i Högskolan i Borås. Syftet med värmepumpen är att minska förbrukningen av fjärrvärme och fjärrkyla på ett energieffektivt och miljövänligt sätt.

Energieffektiv värmepumpslösning i fartyg ger tre megawatt värme

Energieffektiv värmepumpslösning i fartyg ger tre megawatt värme

Göteborgsbaserade Kyleffekt har fått i uppdrag att installera en värmepumpslösning som hämtar energi ur havet till ett ombyggt fartyg. Det är en unik och innovativ metod med värmepumpar som bedöms vara av allra största slag för ett fartyg med havsvatten som energikälla.