Energieffektiv värmepumpslösning i fartyg ger tre megawatt värme

Göteborgsbaserade Kyleffekt har fått i uppdrag att installera en värmepumpslösning som hämtar energi ur havet till ett ombyggt fartyg. Det är en unik och innovativ metod med värmepumpar som bedöms vara av allra största slag för ett fartyg med havsvatten som energikälla.

Fartyget har legat i Tallinns hamn och fungerat som förläggning för Ukrainska krigsflyktingar, med en kapacitet av 2 500 personer. Efter ombyggnationen finns det nu plats för sjuhundra boende i lika många hytter. Fartyget byggs om för att ge logi åt arbetare vid ett stort byggprojekt i Nordamerika.

"Vi fick en förfrågan från vår beställare, Fläkt Marine, att titta på ett projekt. Det var ett fartyg som byggdes om till hotellbåt. Vi insåg att det största problemet var att fartyget inte fick nyttja fossila bränslen för uppvärmning eller elproduktion. Den elektricitet fartyget kunde få från land hade dessutom begränsningar i effekt. För ett fartyg finns då egentligen bara två alternativ, värmepumpen måste antingen hämta energi ur luften eller vattnet. Vi valde det senare", säger Lars Hansen, projektledare på Kyleffekt.

Kyleffekt lät specialtillverka sex värmepumpar från Italien med Bitzer inverterstyrda skruvkompressorer. Värmepumparna monterades tre och tre på två fundament. De två fundamenten installerades på fartygets bildäck och väger tillsammans 25 ton.

Varje fundament har en packbar plattvärmeväxlare i titan som används som kollektor och kylmedelkylare under sommaren.

Genom att hämta energi ur havsvattnet beräknar Kyleffekt få ut en värmeeffekt på ca 3 megawatt vid +60 grader i framlednings temperatur och +4 grader i havsvattnet.

En stor fördel med att montera värmepumparna på två fundament är att de kan arbeta med olika funktioner beroende på vilka förhållanden som råder. Ett fundament kan generera kyla till luftkonditioneringen, medan det andra fundamentet som arbetar med uppvärmning står stand by. Under sommaren kan båda enheterna arbeta som luftkonditionering och på vintern för uppvärmning. Under vinterhalvåret körs värmepumparna med flytande kondensering och under sommarhalvåret med fast kondensering och fast temperatur.

Värmepumparna levererades när fartyget låg i Tallinn. Därefter flyttades det till ett varv utanför Åbo i Finland, där rörinstallationen genomfördes av SRC.

Nu har fartyget kastat loss och seglar över Atlanten, genom Panamakanalen och vidare efter Nordamerikas västkust till slutdestinationen Vancouver.

I januari 2024 åker Kyleffekt över för driftsättning av värmepumpar och optimering av styr- och reglertekniken.

"Vi valde att arbeta med Kyleffekt för att de är bäst på marin kyla och värme. Våra kunders verksamhet är fartyg och de ligger inte still, utan är i ständig rörelse och då måste också kylföretaget kunna arbete med hög rörlighet. Det kan Kyleffekt. De har jobbat länge i den här nischen och har den kompetens, kreativitet och flexibilitet som krävs", säger Thomas Andersson, Vd på Fläkt Marine.

"Vi på Kyleffekt är lite av pionjärer när det gäller marinaprojekt. De är speciella och ställer höga krav på helhetstänk. Det finns sällan färdiga produkter och lösningar utan de måste skapas och tillverkas efter behov. Jag tror att det vi gör på det här fartyget är unikt. Det är förmodligen en av världens största installationer av ett värmepumpsystem på ett fartyg som hämtar energi från havet", avslutar Lars Hansen.