Ny logistikanläggning når BREEAM Excellent med hjälp av klimatneutral kyla

Just nu installerar Dahlmans Kylteknik i samarbete med Comfort Teknik en klimatvänlig kylanläggning i Catenas nya logistikanläggning i Landvetter. Hyresgäst blir Menigo. Totalentreprenör för byggnadens 42 250 kvadratmeter kyl- och fryslager samt kontor är BRA Bygg.

I det här projektet är miljöprofilen viktig och anläggningen har målet att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent, vilket är standardens näst högsta betygsnivå.

Två kylmaskiner kommer stå för logistikanläggningens kyla och värme. De kan var för sig leverera 250 kW frys, 250 kW kyla och 150 kW komfortkyla. Köldmediet är koldioxid (CO₂) som är klimatneutralt. Det är ett naturligt köldmedium som inte har någon påverkan på växthuseffekten och berörs inte av F-gasförordningen. Den CO₂ som nyttjas är återvunnen från biogastillverkning. För att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser byggs till exempel hela fastighetens stomme i trä. CO₂-kylmaskinerna som installeras är energieffektiva och försedda med värmeåtervinning som går tillbaka till ventilation, uppvärmning och förvärmt tappvatten. En del av värmeåtervinningen går ner i byggnadens grund, under frysrummen för att undvika permafrost. Resultatet är en klimatsmart fastighet och en logistikanläggning för framtiden.

- Vi har stort förtroende för Dahlmans Kylteknik och Comfort Teknik, de är kunniga, flexibla och bra på att hålla oss uppdaterade. Jag känner mig väldigt trygg med den konstellationen på kylsidan, säger Björn Pedersen, projektchef på BRA Bygg.

- Uppdraget pågår för fullt och logistikanläggningen beräknas vara klar till årsskiftet. Jag bedömer att cirka 70% är klart installationsmässigt. Samarbetet med BRA Bygg och Comfort Teknik samt fastighetsägare Catena har fungerat utmärkt. Alla är mycket kompetenta och drivna. De vill framåt utan att tumma på kvalitet, säger Daniel Dahlman, projektledare på Dahlmans Kylteknik.