Nyckeln till DLE-konceptets framgång!

07 Feb 2024 Labkyl Hållbarhet DLE

Delta Lift Energy har nått sin framgång genom att maximera en fastighets energibesparing och minimera dess klimatavtryck.

Nyckeln till DLE-konceptets effektivitet är kombinationen av ett specialbyggt CO₂-aggregat, utformningen av kyl-/värmesystem samt en väl utvecklad styr- och reglerteknik.

Det är detta tillsammans som gör att vi får ut de effekter som DLE-konceptet utlovar till ett minimalt klimatavtryck.

Helt avgörande för DLE-konceptet är styr- och reglertekniken och bakom den står företaget Deltastyr. Deltastyr ingår i Labkyl och Nordic Climate Group och är specialiserade på arbete med DLE-konceptet.

I DLE-konceptet ingår ett genomarbetat styrpaket, en digital öppen plattform med styr- och reglerutrustning som har en specialdesignad programvara. Styrpaketet är framtaget i ett samarbete mellan Labkyl och Deltastyr. Det är designat utifrån de specifika förutsättningar som råder för varje DLE-anläggning. Hemligheten är att åstadkomma optimala driftförhållanden för DLE-värmepumparna i samspel med kringsystemen.

-DLE-värmepumparna i samverkan med Styrpaket 9.0 utgör DLE-konceptet, som ger en optimal energianläggning att betjäna varmvatten och värmetillförsel för framledning i VS-system, såväl som att tillse kyla för KB-kretsar,

säger Lidia Dahlbäck, automationsingenjör och projektledare på Deltastyr.

Lidia Dahlbäck, automationsingenjör och projektledare på Deltastyr.

Vi säkerställer bästa möjliga energieffektivitet, driftsekonomi och funktion i byggnad - med hållbarhet i fokus

I dag har Labkyl och Deltastyr en lång erfarenhet och många referenser i bagaget. Trots det är varje nytt DLE-projekt en utmaning. Alla projekt är olika och fastigheter skiljer sig alltid åt. Styrpaketet skräddarsys inför varje nytt projekt och det går inte att underskatta värdet av de kunskaper och den erfarenhet alla tidigare DLE anläggningarna givit.

- DLE-konceptet är extremt prisvärt med tanke på all den erfarenhet beställaren får av oss på köpet vid en installation. I det här fallet är erfarenheten viktig. Har man som Deltastyr programmerat Styrpaket till ett stort antal DLE-projekt så finns det mycket värdefull erfarenhet att ta med sig in i nästa. På många sätt är Deltastyr och Styrpaketet nyckeln till DLE-konceptets framgång,

säger Patrik Larsson, teknisk chef på Labkyl.

Patrik Larsson, teknisk chef på Labkyl

I dag finns DLE-konceptet installerat hos ett stort antal kunder med till exempel kyl- och fryslager, kontors- och bostadsfastigheter samt konferens- och idrottsanläggningar med flera. Med DLE-konceptet får ni en framtidssäkrad kyl- och värmeanläggning med ett helt och hållet klimatneutralt och PFAS-fritt köldmedium. Med en DLE-anläggning kan ni halvera energikostnaderna och samtidigt öka värdet på er fastighet.