1 minut med Happy

Hans-Olov ”Happy” Larsson, som är verksam på Labkyl har under mer än 40 år sett branschen gå från att skruva till att programmera, från mekanik till elektronik och IT.

Hans-Olov Larsson

E-post:

Vilka är de viktigaste förändringarna i branschen när du ser tillbaka?

I första hand steget från mekanik till elektronik. Från att termostater varit mekaniska blev de elektroniska, men dom kunde bara slå till och från.

Under mitten av 90-talet började det hända saker. Då kom PLC- och smarta regulatorer där vi kunde bygga in olika funktioner. Vi kunde nu ha styrfunktioner direkt ute vid kylobjekten. Nästa steg kom direkt därefter och det var övervakningssystem som gjorde att vi kunde se vilken status olika enheter hade och även ändra inställningar. Det var stort på den tiden.

Hur påverkade det era arbetsuppgifter?

För att justera ett mekaniskt termostat i en kyldisk fick vi skruva bort diskens sockelplåtar, därefter kräla in under disken och justera termostaten. Det här fick vi göra på varje frys- och kyldisk.

Det var ett evigt skruvande och ett otroligt tidsödande och kostsamt arbete.
Elektronik och övervakning har förenklat vårt uppdrag i grunden.

När kom nästa utvecklingssteg?

De kom hand i hand. Internet, IT och utvecklingen av styr och regler. Nu kunde vi övervaka och felsöka på distans. Utvecklingen inom styr- och reglerteknik har varit fantastisk. I dag sitter det en sådan applikation i nästan allt. De som är unga idag har ingen aning om hur vi hade det tidigare. Det var inte alltid bättre förr.

Vad har påverkat Labkyls utveckling mest?

Att vi tidigt valde att fokusera på återvunnen CO₂ (koldioxid) som köldmedia.
I dag har vi på Labkyl utvecklat ett helt koncept kring den tekniken som vi kallar DLE.
Med tanke på unikt bra värmeåtervinning, bra verkningsgrad och applikationer för alla ändamål och storlekar finns det i dag ingen anledning att använda sig av köldmedier som är kemiska eller farliga.

Vad blir nästa utvecklingssteg?

Jag hoppas att vi i framtiden har utrustning som går att reparera och slutligen återvinna. I dag slängs allt. Det måste finnas ett incitament att reparera och återvinna. Sedan tror jag att vi håller på och fraktar ihjäl den här planeten. I framtiden måste det bli mycket mer lokalt tillverkade produkter om vi inte ska gå under. Det kan inte vara hållbart att flygfrakta grönsaker eller mat över hela världen.

DLE - Delta Lift Energy

DLE - Delta Lift Energy

DLE representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Det som möjliggjort den här utvecklingen är en banbrytande CO2-teknik. Framtiden är fantastisk därför att på rätt företag finns det alla möjligheter för dig som vill utvecklas att också göra det. Som kyltekniker är du en del av den moderna kyl- och värmeenergilösningen som bygger framtidens hållbara samhälle.

Utbildning och karriär i Nordic Climate Group

Utbildning och karriär i Nordic Climate Group

Alla som jobbar i Nordic Climate Group spelar en viktig roll. För resan mot vår vision måste vi göra tillsammans och då behövs både medarbetare och kunder som vill utvecklas.

Från kyltekniker till energiexpert!

Från kyltekniker till energiexpert!

Det är bara ditt eget intresse som sätter gränserna i en framtidsbransch.