Scouterna återbrukar ett äldre CO2-aggregat!

29 Mar 2023 Labkyl Hållbarhet DLE

Mathem, Labkyl och Scouterna jobbar tillsammans med återbruk för att skapa klimatneutral kyla och värme på Vässarö.

Mathem är Sveriges ledande matbutik på nätet. När de flyttade sitt stora lager från Bromma till Larsboda behövde de under en tid båda anläggningarna i drift samtidigt. I det nya lagret installerades ett nytt CO2-aggregat med större effekt. Det tidigare aggregatet hade man nu ingen användning för, men istället för att bara ta bort det kommer Labkyl serva det och därefter installera det på Vässarö i Roslagen. Ett CO2-aggregat har en teknisk livslängd på 30 år och betydligt längre vid rätt underhåll och service.

-Tekniken är så bra i grunden att de går att renovera och uppgradera aggregatet till hög standard, Även om den här kylmaskinen är äldre så kommer den uppgraderas till senaste modell, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl.

Hållbar teknik kostar pengar och Scouterna är en barn- och ungdomsorganisation helt utan offentliga medel.

Kyl- och frysrummen på Vässarö är ca 40 år gamla. De kommer nu fasas ut och nya byggas till. Kylan kommer användas till kyl- och frysrum samt kalla beredningsytor. Värmeåtervinningen från CO2-aggregatet kommer i det första steget gå till uppvärmning och varmvatten i en huvudbyggnad där det bl.a. finns ett storkök och matsal för 200 sittande gäster.

-Vi hade inte haft ekonomi att köpa in nytt och hållbart. Istället för att allt bara skulle tagits bort, tar vi nu hand om CO2-aggregatet och kan ställa om vår verksamhet på Vässarö till miljövänlig och energieffektiv kyla och värme. Utan Mathem och Labkyls hjälp hade det inte gått ekonomiskt, säger Valdemar Eriksson, Ö-chef på Vässarö.

En stor miljövinst med återbruk är att vi tar vara på befintliga resurser. En annan miljövinst är att behovet av nytillverkning minskar. På så sätt spar vi naturresurser, vatten och energi. Vi minskar även mängden koldioxidutsläpp, föroreningar och avfall. CO(koldioxid) som används är ett naturligt köldmedium som återvunnits från biogastillverkning och därför inte har någon påverkan på vårt klimat.