Totalentreprenad i samverkan ger ChopChop hållbara installationer!

23 Dec 2022 Labkyl Hållbarhet DLE

Labkyl har tillsammans med företagen i installation.se fått totalentreprenaden för installationerna när ChopChop bygger ny produktionsanläggning i Rosersberg norr om Stockholm.

Den ca 8000 kvm stora och 13 meter höga anläggningen kommer bl a innehålla produktion, huvudkontor, råvarulager, gym och två padelbanor.  

Det är en av de största entreprenaderna som företagen i Installation.se genomför i samverkan.

Labkyl är huvudman för totalentreprenaden och det är deras DLE-koncept som installeras för att skapa energieffektiv och klimatneutral kyla och värme i anläggningen. ChopChop är Skandinaviens första Drive Thru-restaurang med inriktning på det asiatiska köket.

DLE-konceptet kan ge en fastighet 100% effekttäckning!

Två DLE-aggregat kommer att förse ChopChops anläggning med kyla och värme. DLE (Delta Lift Energy) är ett miljö- och energibesparingskoncept som kan stå för 100% av en fastighets totala behov av värme och kyla.

DLE-konceptet består av en effektiv kombination av CO2-värmepump och styr- och reglerteknik. Den energi som tillförs fastigheten återvinns till ”gratis” värme och varmvatten. Det som möjliggjort den här utvecklingen är en banbrytande CO2-teknik, där CO2 använts istället för miljöfarliga syntetiska köldmedier.

Energieffektiv anläggning med många kyl- och värmefunktioner

I den nya anläggningen kommer ChopChop lagra råvaror och förädla dem för levereras till Sveriges 37 ChopChop-restauranger. Förädlingen sker i ett produktionskök där den största ventilationskåpan är på hela 28 kvm. Kylan kommer bl a gå till till kyl- och frysrum, processkyla, frystunnel och luftbehandling. DLE-konceptets effektiva värmeåtervinning går till uppvärmning av lokaler, varmvatten, luftbehandling och till upptining av frysta råvaror. Hela konceptet ger stora miljövinster och hög energibesparing.

Hållbara installationer med fokus på energibesparing

Installation.se som utför samtliga installationer (förutom sprinklers) är en sammansvetsad grupp företag och människor med stor erfarenhet av komplexa uppdrag.

Genom en gemensam kontaktyta får ChopChop installationerna utförda av specialistföretag inom kyla, värme, ventilation, vs, el samt styr och regler. I dag är installationerna det viktigaste i en byggnad och de fungerar bara optimalt om de installeras av experter i samverkan.

Installation.se består av Labkyl, Saltsjö Ventilation, Entek (Entreprenadteknik), Delta Styr och Triclima.

 

"För oss är det viktigt att vår nya anläggning
byggs med energieffektiva och miljövänliga lösningar.
 Labkyl valde vi därför att de presenterade
den bästa hållbara lösningen."

 Hans Ye, Managing Partner på ChopChop Asian Express.

 

Ändrings- och tilläggsarbeten brukar generellt stå för 15-20% av den totala entreprenadsumman när en budget för ett uppdrag tas fram. Här på ChopChop kommer sannolikt inte ändrings- och tilläggsarbeten överstiga 5-10%. Det är en betydande skillnad och en stor påse pengar som beställaren spar. I och med att alla teknikdisciplinerna är representerade redan vid projekteringen ser vi tidigt vilka fallgropar vi måste undvika. Det är alltid betydligt billigare att ändra ett fel på ritborden än under en entreprenad, för att inte tala om hur mycket tid vi sparar. Det är en av de stora fördelarna med Installation se. Vi sitter i samma byggnad, får samma information och deltar i samma möten. Här faller inget mellan stolarna, säger Patrik Larsson, VD på Labkyl.

Fotograf: Uffe Franzén