Nyheter

16 Feb 2017
Nyhet via Labkyl

Välkommen till vårt första nyhetsbrev!

Entreprenad i säkerhetsklassat, toppmodernt datacenter
19 Dec 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Entreprenad i säkerhetsklassat, toppmodernt datacenter

Dahlmans fick uppdraget att under en tvåårsperiod byta ut befintliga kylmaskiner i ITConnect serverhall mot nya. ITConnect är ett IT-företag som tillhandahåller tjänster inom drift, hosting, webbutveckling och konsultation. Deras serverhall som är säkerhetsklassad ligger inuti ett berg.

Svensk Cater kyler färskvarorna med miljövänlig Co2
19 Dec 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Svensk Cater kyler färskvarorna med miljövänlig Co2

Svensk Cater är en fullsortimentsgrossist för uteätarmarknaden i Sverige. De finns på 20 orter i Sverige och är tack vare sin geografiska spridning alltid nära både kunder och marknader.

Nytt kylrum till Lastbilscentralen
19 Dec 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Nytt kylrum till Lastbilscentralen

Sju dagar i veckan kommer det färsk mjölk till Uddevalla Lastbilscentral. Mjölken förvaras i ett kylrum innan leverans ut till dagligvaruhandeln.

Ljudlös anläggning till bibliotek
19 Dec 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Ljudlös anläggning till bibliotek

Dahlmans fick i april 2016 i uppdrag att sätt in en ny klimatanläggning i Lysekil bibliotek. Lokalen hyr Lysekil kommun av bostadsrättsföreningen HSB Mollen. Kraven var att förbättra komforten och skapa en mycket tyst ute- som innemiljö.

Snabb CO2 installation åt Coop/Konsum vid Munkebäckstorg
15 Nov 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Snabb CO2 installation åt Coop/Konsum vid Munkebäckstorg

I månadsskiftet juni och juli genomförde Dahlmans en rekordsnabb installation av en modern och miljövänlig CO2-anläggning i Coop/Konsum-butiken vid Munkebäckstorg.

Många installations- och serviceuppdrag åt Perstorp
01 Nov 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Många installations- och serviceuppdrag åt Perstorp

Perstorp är ett internationellt företag inom gas och petrokemi med över 1500 anställda vid produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Dahlmans Kylteknik har ett service och underhållsavtal med Perstorp. Avtalet gäller processkyla för en äldre ammoniakmaskin och en ny ammoniakmaskin som Dahlmans Kylteknik har installerat.

Välkommen till Dahlmans Kyltekniks första nyhetsbrev
13 Okt 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Välkommen till Dahlmans Kyltekniks första nyhetsbrev

Lyckad entreprenad i nytt Hemköp i Stora Höga
05 Okt 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Lyckad entreprenad i nytt Hemköp i Stora Höga

Dahlmans startade entreprenaden sista veckan i augusti. Uppdraget innebar att projektera, rita samt ansvara för hela kylinstallationen med montering av aggregat, dra rörledningar och genomföra driftsättningar. Upphandlingen skedde i maj, beställningen av uppdraget kom strax innan midsommar, projekteringen genomfördes i juli. Därefter har produktionen gått för fullt och och den 28 oktober invigdes den nya Hemköpbutiken i Stora Höga.

Bakom västkustens första CO2-isbana står TESAB-företaget Dahlmans Kylteknik
22 Sep 2016
Nyhet via Dahlmans Kylteknik

Bakom västkustens första CO2-isbana står TESAB-företaget Dahlmans Kylteknik

I och med att Lödöseborg-isbana i Lilla Edet nu står klar har TESAB-företag producerat tre av de fem moderna CO2-isbanealäggningar som i dag finns i drift i Sverige. Det här är bara början! I Sverige återstår ca 260 anläggningar med ammoniak att konvertera till CO2 eller bygga helt nytt. Fördelarna är många och utöver miljön brukar det tyngsta argumentet vara att driftskostnaderna för en hall i genomsnitt halveras.

TESAB-företag visade framfötterna under Arenadagarna
15 Sep 2016
Nyhet via Labkyl

TESAB-företag visade framfötterna under Arenadagarna

Arenadagarna i Göteborg är den självklara mötesplatsen i Norden för alla som bygger, förvaltar/äger, arbetar med eller använder isanläggningar.

Halverade energikostnader för ny ishall i Enköping
08 Sep 2016
Nyhet via Labkyl

Halverade energikostnader för ny ishall i Enköping

TESAB-företaget Industri & Laboratoriekyl arbetar just nu tillsammans med ELVbygg med att bygga en helt ny ishall med CO2 som köldmedium i Enköping. När Enköpings kommun beslöt att uppgradera ishallen Bachohallen, samt bygga en helt ny ishall ville man att slut­resultatet skulle innebära så låga driftskostnader som möjligt.