Nordbygg 2024

Vi ses på stockholmsmässan, 23-26 april.

Tillsammans för ett bättre klimat

Snart är det dags för Nordbygg 2024! I år hittar du oss i monter A13:45 tillsammans med medarbetare från våra dotterbolag; EK-Kyl, Eskilstuna Kyltjänst, Kylgruppen, Labkyl, SLS, Timab.

Vårt fokus är tydligt och tillsammans står vi enade kring budskapet om maximal energieffektivitet och minimalt klimatavtryck. Vi befinner oss mitt i en grön omställning som påverkar hela samhället och alla människor. Låt oss ge dig nya insikter och perspektiv på energieffektiva och hållbara anläggningar med naturliga köldmedier. Kom förbi och prata med oss om den nya f-gasförordningen, hållbarhet och vilken service vi kan erbjuda.

Testa dina curlingskills

Vi är tillbaka med succén och publikdragaren från Nordbygg 2022 - vår egenbyggda minicurlingbana som drivs med naturliga köldmedier. Kom och utmana någon av oss eller dina vänner på en omgång curling!

Seminarier i montern

I monterns seminarieyta kan ni höra experter från våra bolag berätta om sina verksamheter, dela med sig av kunskap om klimatvänliga lösningar och andra kyltekniska nyttigheter. Vi välkomnar dina frågor och ser fram emot spännande diskussioner tillsammans med våra medarbetare. 

Seminarier i montern

Nordbyggs seminarieprogram

Utöver egna seminarier i montern kommer Nordic Climate Group vara en flitig aktör på Nordbyggs officiella seminarieprogram. Nedan kan du läsa mer om innehåll, deltagare, tid och plats för dessa. 

Tisdag 23 april, kl 13:30-13:55, Arena Fastighetsenergi

Taxonomin, hållbarheten och F-gaserna - Var finns sambandet?  

Ökade krav på hållbarhetsredovisning samtidigt som de växthuspåverkande F-gaserna i kylanläggningar behöver fasas ut.  En utmaning för branschen, men en möjlighet för hållbarare fastigheter. De naturliga köldmedierna innehåller varken F-gaser eller PFAS, detta samtidigt som de sparar energi. 

Talare: 

 • Anne-Lee Bertenstam, INCERT
 • Erik Randén, Labkyl
 • Andreas Bäckäng, Enrad 

Moderator: Anders Ekdahl

Tisdag 23 april, 15:00-15:30, Arena Fastighetsenergi

Värmepumpar och/eller fjärrvärme?  

Kylanläggningar med naturliga köldmedier ger hög värmeåtervinning, men hur tar man vara på värmen? Kan man producera, lagra och dela energi mellan både byggnader och fastigheter?  

Talare:  

 • Christer Forsblad, AMF Fastigheter
 • Lotta Bångens, Eneff 
 • Patrik Larsson, Labkyl 

Moderator: Anders Ekdahl

Tisdag 23 april, kl 15:30-16:00, Arena Fastighetsenergi

PFAS - morgondagens stora miljöbov?

PFAS finns både på köldmediesidan som brandsläckningssystem. Hur måste fastighetsägarens agera framöver?

Talare:

 • Jenny Ivarsson, Kemikalieinspektionen
 • Anders Ekdahl, Nordic Climate Group

Moderator: Henrik Johansson, BST

Onsdag 24 april, kl 11:30-11:55, Arena Fastighetsenergi

Värmepumpar med naturliga köldmedier

Utfasningen av f-gaser ökar intresset för naturliga köldmedier, men vilka köldmedier fungerar i vilka sammanhang. De naturliga köldmedierna koldioxid, ammoniak och propan har funnits länge. Här diskuteras tips om hur man hanterar val inför framtiden som börjar nu.

Talare

 • Patrik Larsson, Labkyl
 • Pelle Sjöö, SLS
 • Andreas Bäckäng, Enrad
 • Fredrik Strengbohm, Caverion

 Moderator: Anders Ekdahl

Torsdag 25 april, 11:30-11:55, Arena Fastighetsenergi

Framtidssäkra förfrågningsunderlaget – Hur blir det bra även i morgon?

Snabb teknikutveckling och ökade hållbarhetskrav, men hur hänger upphandlingarna med. Tekniska system som krockar med varandra och förfrågningsunderlag som inte är uppdaterade i förhållande till policy och lagkrav. Vad blir konsekvenserna och hur gör vi rätt från början? 

Talare: 

 • Johan Almesjö, HBV 
 • Roger Tofft, Proptech Sweden 
 • Lotta Bångens, Eneff 
 • Kenneth Borg, Timab

 Moderator: Anders Ekdahl

Torsdag den 25 april, 14.00-14.25, Huvudscenen

Fokus Energieffektivisering - Nu!

Potentialen för energieffektivisering är större och närmare än de flesta tänker på. Att spara energi nu är något som Eneffs tankesmedja ”Fokus Energieffektivisering nu” ägnar kraften åt. Grundpelarna i tankesmedjans arbete är: Energieffektivisering först - Motverka ej energieffektivisering – 100% energieffektivisering. På plats ger tankesmedjan konkreta exempel på intressanta åtgärder med nyttan för både klimatet, kunden och installatören/entreprenören.

Talare:

 • Lotta Bångens, Eneff
 • Peter Sundqvist, Electrolux Professional
 • Anders Ekdahl, Nordic Climate Group

Moderator: Jon Forsell

Fredag 26 april, 10:30-10:55, Arena Fastighetsenergi

Tristyrken blir bristyrken i onödan – det handlar om framtidsyrken! 

Ökade krav på energieffektiva lösningar kräver fler välutbildade installatörer och tekniker, men installationsbranscherna är bristyrken. Varför? Om någon frågar om man vill jobba med avlopp lockar det inte, men hur får vi både bransch och skola att ge en rättvisande bild av installationsbranscherna som står för den hållbarhet som klimatet kräver? 

Talare: 

 • Mikael Anjou, Nordic Climate Group 
 • Magnus Spolander, Professionals Nord
 • Pär Lundström, IN 

 Moderator: Anders Ekdahl