Nyheter

Kyl-Bergman hjälper Västerviks Bostads AB att klimatanpassa och energispara
05 Jun 2023
Nyhet via Kyl-Bergman

Kyl-Bergman hjälper Västerviks Bostads AB att klimatanpassa och energispara

Bergvärme och solpaneler gör att Gunnebo skola spar 440 000 kWh per år och minskar sina utsläpp av skadliga växthusgaser med 130 ton koldioxid (CO₂).

Kyl-Bergman
Sjukhus energisparar med klimatneutrala DLE-konceptet
01 Feb 2023
Nyhet via Kyl-Bergman

Sjukhus energisparar med klimatneutrala DLE-konceptet

Ett sjukhus gör av med mycket energi, framför allt kylenergi. I dag är nästan alla vårdavdelningar på ett sjukhus klimatiserade dygnet runt. Under vår, sommar och tidig höst tillförs sjukhuset stor mängd värmeenergi från bl a fönster och året runt från maskiner och apparatur. För att hålla rumstemperaturen på en nivå som alla mår bra av att vistas i behövs därför stor kyleffekt.

Kyl-Bergman Hållbarhet
Kyl-Bergman söker kyltekniker
19 Aug 2022
Nyhet via Kyl-Bergman

Kyl-Bergman söker kyltekniker

Kyl-Bergman