Sjukhus energisparar med klimatneutrala DLE-konceptet

01 Feb 2023 Kyl-Bergman Hållbarhet

Ett sjukhus gör av med mycket energi, framför allt kylenergi. I dag är nästan alla vårdavdelningar på ett sjukhus klimatiserade dygnet runt. Under vår, sommar och tidig höst tillförs sjukhuset stor mängd värmeenergi från bl a fönster och året runt från maskiner och apparatur. För att hålla rumstemperaturen på en nivå som alla mår bra av att vistas i behövs därför stor kyleffekt.

Ett sjukhus gör av med mycket energi, framför allt kylenergi. I dag är nästan alla vårdavdelningar på ett sjukhus klimatiserade dygnet runt. Under vår, sommar och tidig höst tillförs sjukhuset stor mängd värmeenergi från bl a fönster och året runt från maskiner och apparatur. För att hålla rumstemperaturen på en nivå som alla mår bra av att vistas i behövs därför stor kyleffekt.

Kyl-Bergman är leverantör när ett energieffektivt kylsystem installeras i Västerviks sjukhus, ett akutsjukhus med specialistkompetenser inom de flesta medicinska områden. Målet är att skapa energieffektiv och klimatneutral kyla och minska behovet av inköpt energi, modellen för att nå målet är DLE-konceptet.

Enligt beräkningar kommer värmeåtervinningen från kylmaskinen göra sjukhuset till stor del självförsörjande på värme och varmvatten under sommarhalvårets fyra månader.

Den totala energibesparingen via DLE-konceptet under den perioden är beräknad till ca 1500 MWh. Det är lika mycket energi som 77 standardvillor förbrukar under ett år. Under senvåren 2023, när DLE-konceptet är installerat, kommer värmen som den nya kylmaskinen alstrar återvinnas till värme och varmvatten.

Befintliga kylmaskiner som är utan någon direkt återvinningskapacitet kommer finnas kvar som topplastmaskiner/backupmaskiner. Behovet av kyla kommer öka ytterligare när Västervik sjukhus tar ett nytt hus på 25.000 kvm i drift under 2025.

-Det här är det första sjukhuset i Sverige som jag vet anammat det nya energieffektiva och klimatvänliga DLE-konceptet. I samarbete med Labkyl, ett systerbolag inom Nordic climate Group, kommer vi installera en DLE 1000, en processkylmaskin med full återvinning som ger värme och varmvatten. Köldmediet är CO (koldioxid), ett 100% grönt alternativ. Västervik sjukhus får nu en ekonomisk, hållbar och robust försörjning av kyla med värmeåtervinning, säger Jonas Bergman, Vd på Kyl-Bergman AB.

-Med de insatser vi nu genomför tillsammans med Kyl-Bergman och Labkyl kommer vi öka energieffektiviteten och därmed minska energianvändningen. Värmeåtervinningen gör att vi under delar av året också minskar behovet av tillförd energi, säger Jonas Lindgren,1:a linjens chef / driftingenjör, Regions fastigheter, Region Kalmar.

DLE-konceptet, en kombination av CO₂-kyl- och värmepumpsaggregat samt styr- och reglerteknik, återvinner den energi som tillförs fastigheten till gratis värme och varmvatten. Att använda CO₂-teknik i kyl- och värmepumpsaggregat är en mycket klimatvänlig och energieffektiv lösning som ligger i teknisk framkant.