KYLMEKANO LEVERERAR KOMFORTKYLA TILL MSB (MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP)

KYLMEKANO LEVERERAR KOMFORTKYLA TILL MSB (MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP)

Fastighet

Under sommaren flyttade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, in i sitt nya kontorshus på Kanikenäset i Karlstad.

BERGVÄRME TILL CENTRUMHUSET PÅ NORSPLAN

BERGVÄRME TILL CENTRUMHUSET PÅ NORSPLAN

Fastighet

Kylmekano installerar bergvärme till centrumhuset på Norsplan i Vålberg. Projektet är en totalentreprenad där Kylmekano ansvarar för projektering, rör- el och bergvärmeinstallation.

KYLMEKANO BYGGER OM ICA SUPERMARKET I TÖREBODA

KYLMEKANO BYGGER OM ICA SUPERMARKET I TÖREBODA

Fastighet

Med start hösten 2017 kommer vi att bygga om och miljöanpassa kylanläggningen på ICA Supermarket i Töreboda. Arbetet omfattar utbyte av samtliga kyldiskar samt implementering av miljövänlig koldioxidteknik i hela kylanläggningen.

LIVSMEDELSKYLA OCH KOMFORTKYLA TILL NYA HEMKÖP SVAMPEN

LIVSMEDELSKYLA OCH KOMFORTKYLA TILL NYA HEMKÖP SVAMPEN

Fastighet

Hemköp öppnar en ny butik vid Svampen i Örebro. Projektet kommer att vara klart under våren och Kylmekano levererar både livemedelskyla och komfortkyla till den nya butiken.

NYTT SYSTEM FÖR LIVSMEDELSKYLA TILL COOP FORUM BERGVIK

NYTT SYSTEM FÖR LIVSMEDELSKYLA TILL COOP FORUM BERGVIK

Fastighet

Kylmekano har fått förtroendet att installera ett helt nytt system för livsmedelskyla på COOP Forum Bergvik i Karlstad. Det gamla systemet ersätts med ny teknik och kylaggregat som använder koldioxid som köldmedium.

GEOENERGIANLÄGGNING TILL KARLSTAD UNIVERSITET

GEOENERGIANLÄGGNING TILL KARLSTAD UNIVERSITET

Fastighet

Kylmekano har fått i uppdrag att leverera värmepumpar till Karlstad Universitets storsatsning på geoenergi. Satsningen görs tillsammans med Akademiska Hus AB region Väst som äger universitetets fastigheter.