NYTT SYSTEM FÖR LIVSMEDELSKYLA TILL COOP FORUM BERGVIK

Kylmekano har fått förtroendet att installera ett helt nytt system för livsmedelskyla på COOP Forum Bergvik i Karlstad. Det gamla systemet ersätts med ny teknik och kylaggregat som använder koldioxid som köldmedium.

Kylmekano har fått förtroendet att installera ett helt nytt system för livsmedelskyla på COOP Forum Bergvik i Karlstad. Det gamla systemet ersätts med ny teknik och kylaggregat som använder koldioxid som köldmedium.

Nyinstallationen innebär många fördelar. Koldioxid är ett miljövänligt köldmedium med liten påverkan på växthuseffekten. Den nya tekniken innebär dessutom väsentliga sänkningar av energiförbrukningen och stora förbättringar av värmeåtervinningen.

Arbetet har inletts och kommer att slutföras i december 2014.