BERGVÄRME TILL CENTRUMHUSET PÅ NORSPLAN

Kylmekano installerar bergvärme till centrumhuset på Norsplan i Vålberg. Projektet är en totalentreprenad där Kylmekano ansvarar för projektering, rör- el och bergvärmeinstallation.

Kylmekano installerar bergvärme till centrumhuset på Norsplan i Vålberg. Projektet är en totalentreprenad där Kylmekano ansvarar för projektering, rör- el och bergvärmeinstallation.

Fastigheten har en total yta på 4 753 kvm uppdelat på 36 lägenheter med en yta av 2264 kvm, 11 stycken lokaler med yta av 1169 kvm samt en källare med yta 1320 kvm.