Om oss

Det handlar om temperatur

Det finns en gemensam nämnare i allt det som vi på Kylmekano arbetar med. Ett nyckelord som slår igenom såväl i vårt produktutbud som i de tjänster vi erbjuder. Det handlar om temperatur.

På vårt bord ligger att utveckla kompletta, fungerande lösningar för kyla i butiker, storkök och industrier men också att skapa energioptimerade värmelösningar i kontors- och bostadsfastigheter. Vårt arbete handlar också om trygghet. Med förebyggande underhåll och genomtänkta serviceupplägg ser vi till att allt fungerar och att du slipper kostsamma driftstörningar och skador. 

För oss på Kylmekano är det viktigt att se till helheten. Med 40 års erfarenhet i ryggen har vi alla möjligheter att ta ett totalansvar för det mesta vad gäller kyla, värme och energi. 

Vi utvecklar kundanpassade konstruktioner, väljer och installerar den utrustning som krävs och lägger upp säkra och ekonomiskt optimerade rutiner för service och underhåll. 

Ett vältrimmat team av kunniga servicetekniker, med handfast coachning av erfarna projektledare, säkerställs rätt kompetens vid varje insats. 

Kunder

Vår erfarenhet och kompetens ger oss förutsättningar att arbeta inom en rad olika områden. 

Organisationen är flexibel och beredskapen alltid hög för snabba utryckningar i aktua situationer. Vårt huvudkontor finns i Karlstad men med servicekontor i Arvika, Sunne och Örebro kan vi snabbt vara på plats oavsett vart i regionen du som kund befinner dig. 

Våra kunder finns inom livsmedelshandel, storkök och industri men också bland ägare och förvaltare av privata och kommersiella fastigheter. En växande sektor är också processkyla till teknikutrymmen, som till exempelt datahallar, där rätt temperatur är avgörande för säker drift.