Hållbarhet

Vår målsättning är att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.

Tillsammans med våra kunder driver vi på utvecklingen mot en framtid där vi i största möjliga mån väljer det mest klimatsmarta alternativen vid installationer. En hållbar installation beskriver vi som en installation som har lägre utsläpp med naturliga köldmedier, lång livslängd och lägre energiförbrukning.

Med ledord som hållbarhet, energieffektivitet och ett bättre klimat är det naturligt för oss att driva utvecklingen framåt i kylbranschen. Vi vet att vår bransch har en stor påverkan och därmed ett stort ansvar - nu och i framtiden. Energieffektivisering, ett hållbart förhållningssätt och minimalt klimatavtryck är något alla vinner på.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan göra din anläggning mer hållbar. 

Nordic Climate Groups hållbarhetsredovisning

Nordic Climate Groups hållbarhetsredovisning för verksamhetsåren 2022 och 2023 hittar du nedan. År 2022 avser den svenska verksamheten och redovisningen för år 2023 gäller hela koncernen.

Hållbarhetsrapport i samarbete med Gröna Städer och Afry

Ju mer vi informerar om hur stor påverkan kylbranschen har på miljön, och framför allt betydelsen av rätt köldmedia i rätt aggregat, desto mer engagerar det i alla led. Under våren 2022 tog vi, tillsammans med Gröna Städer och AFRY, fram en hållbarhetsrapport i syfte att belysa moderna kyl- och värmeinstallationers potential att sänka klimatutsläppen.

Ta del av rapporten här.

Vad är naturliga köldmedier?

Det finns en lång historia för naturliga köldmedier då arbetet med dessa startade redan i slutet på 1800-talet. Kortfattat är naturliga köldmedier betydligt skonsammare mot vår atmosfär än traditionella köldmedier, då de bland annat har lägre GWP-värden. GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på hur mycket gasen påverkar växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Andra positiva effekter är att anläggningarna många gånger förbrukar mindre energi och utsätts för mindre slitage vilket ger en längre livslängd. Naturliga köldmedier innebär en snabb, enkel och kostnadseffektiv installation då det finns färdigbyggda, standardiserade och godkända aggregat på marknaden.

Visste du det här om naturliga köldmedium?
  • Flera traditionella köldmedier är i en utfasningsperiod i och med F-gasförordningen. Hållbara köldmedier är de mest framtidssäkra köldmedierna som inte kommer behöva fasas ut.
  • Flera naturliga köldmedier var svåra att hantera med dåtidens teknik, därför kom de syntetiska som ersättning. Med tiden har dock en stor miljö- och klimatpåverkan kunnat upptäckas och därför pågår just nu en återgång till naturliga köldmedier. Med dagens teknik är det möjligt att hantera naturliga köldmedier på ett mycket bra sätt.
  • Ammoniak (NH3) har ett GWP-värde lika med 0. För att jämföra har många av de HFC-köldmedierna, som är under utfasning, ett GWP-värde upp mot 4000.  
  • Koldioxid (CO2) har ofta en negativ koppling, men i kylbranschen är det ett av våra skonsammaste köldmedier med GWP-värde 1. Koldioxiden vi använder hämtas dessutom upp från industrier i stället för att släppas ut i atmosfären.
  • Propan (C₃H₈) är en kolvätegas och ett så kallat naturligt köldmedium och propan används i många typer av applikationer, till exempel är det vanligt i luftkonditionering, kylskåp, frysar och värmepumpar. I denna grupp ingår även Propylene/Propen och Isobutan.