GEOENERGIANLÄGGNING TILL KARLSTAD UNIVERSITET

Kylmekano har fått i uppdrag att leverera värmepumpar till Karlstad Universitets storsatsning på geoenergi. Satsningen görs tillsammans med Akademiska Hus AB region Väst som äger universitetets fastigheter.

Kylmekano har fått i uppdrag att leverera värmepumpar till Karlstad Universitets storsatsning på geoenergi. Satsningen görs tillsammans med Akademiska Hus AB region Väst som äger universitetets fastigheter.

Den nuvarande fjärrvärmen ska ersättas med värmepumpsteknik. Värme från marken kommer att samlas upp och lagras under sommaren och distribueras ut under vintern. Projektet ger även möjligheter att införa så kallad frikyla till Universitetets lokaler energi som samlas upp från vätskan som finns i marklagrets borrhål.

I praktiken innebär vårt åtagande leverans och installation av fyra kyl- och värmepumpar från Carrier med en värmeeffekt på totalt ca 3300 kW.

Satsningen gör att Karlstad Universitet näst intill självförsörjande på värme och kyla, vilket vi på Kylmekano självfallet är stolta över att vara med och bidra till.

Drifttagning av anläggningen planeras i början av sommaren.