KYLMEKANO BYGGER OM ICA SUPERMARKET I TÖREBODA

Med start hösten 2017 kommer vi att bygga om och miljöanpassa kylanläggningen på ICA Supermarket i Töreboda. Arbetet omfattar utbyte av samtliga kyldiskar samt implementering av miljövänlig koldioxidteknik i hela kylanläggningen.

Med start hösten 2017 kommer vi att bygga om och miljöanpassa kylanläggningen på ICA Supermarket i Töreboda.
Arbetet omfattar utbyte av samtliga kyldiskar samt implementering av miljövänlig koldioxidteknik i hela kylanläggningen.