KYLMEKANO LEVERERAR KOMFORTKYLA TILL MSB (MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP)

Under sommaren flyttade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, in i sitt nya kontorshus på Kanikenäset i Karlstad.

Under sommaren flyttade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, in i sitt nya kontorshus på Kanikenäset i Karlstad.

De nya lokalerna – totalt 8 500 kvadratmeter – har byggts utifrån moderna riktlinjer kring arbetsmiljö och arkitektur och ger utrymme för 440 av MSB:s anställda. Traditionella, rumsbaserade kontorsmoduler har ersatts av ett öppet kontorslandskap där medarbetare arbetar utan fasta platser.

Strikta krav har ställt på fastighetens inomhusklimat. Det känns därför extra hedrande att vi på Kylmekano getts förtroendet att ansvara för fastighetens komfortkyla.