TIMAB ansluter till Nordic Climate Group

03 Jul 2023

Nordic Climate Group förstärker sin position i Stor-Stockholm genom förvärvet av TIMAB, Tim Kyla AB.

Nordic Climate Group förstärker sin position i Stor-Stockholm genom förvärvet av TIMAB, Tim Kyla AB. Med fokus på komfort-, storköks- och livsmedelskyla är TIMAB ett välkommet och betydelsefullt tillskott till Nordic Climate Group som befäster sin position som Nordens ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer. TIMAB etablerades 2004 och är väl inarbetade i Stockholmsregionen. TIMAB omsätter 89 miljoner SEK och har 39 anställda. 

- Det är ett stort och väsentligt steg för TIMAB att ansluta till Nordic Climate Group. Genom den tydliga satsningen på kyla kan vi tillsammans växa vidare. De resurser vi nu får tillgång till inom utbildning, inköp och inte minst erfarenhetsutbytet med andra kylbolag skapar helt nya förutsättningar, säger Kenneth Borg, VD, TIMAB, dessutom i en tid som präglas av hållbara lösningar och energieffektivitet, fortsätter Kenneth.

Grunden i Nordic Climate Groups verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att TIMAB, precis som de andra bolagen som ingår i gruppen, jobbar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare bolagsledning kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Sedan tidigare finns Stockholmsbolagen El- och kylservice, Kylgruppen, Kylmästarna och Labkyl med i Nordic Climate Group. 

- Jag gläds åt att TIMAB nu är en del av Nordic Climate Group. Det är ett välskött företag med mycket gott renommé med engagerade ledare som byggt verksamheten på ett bra sätt, precis så som vi vill se gruppens bolag. Deras kunnande och erfarenhet inom livsmedelskyla är välkommet och kommer att bredda möjligheterna för fler inom Nordic Climate Group, säger Fredrik Gren, koncernchef, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv.

- Vi är övertygade om att vår framgång bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande, säger Fredrik Gren.

 

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group
Tel +46 705 11 64 99
fredrik.gren@nordicclimategroup.se

 

Kenneth Borg, VD, TIMAB

Tel +46 768 52 25 71

kenneth@timab.nu

Om Nordic Climate Group
Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service.

Koncernen bildades 2021 och består nu av 65 lokala etableringar och har drygt 1200 anställda. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.

Pressmeddelande svenska