En minut med Joacim Hammarstrand, VD Industrikyla

15 Mar 2024

Joacim Hammarstrand är sedan 1 mars 2024 ny VD på Industrikyla i Alingsås och har många års erfarenhet av kylbranschen. I den här artikeln kan du läsa mer om hur Joacim ser på sin roll som ledare, hur han ska driva företaget framåt och vilka utmaningar och möjligheter han ser i närtid.

Berätta om din bakgrund och erfarenhet av branschen.

Min erfarenhet av kylbranschen sträcker sig långt bak i tiden. Min morfar ägde ett kylföretag som mina föräldrar också var involverade i, så jag växte praktiskt taget upp på morfars kontor och jobbade där under somrarna som ung. Efter gymnasiet började jag arbeta som värmepumpsmontör för att sedan övergå till butikskyla och har under de senaste åtta åren fokuserat på industriell kyla, särskilt med ammoniak. Jag har arbetat som kyltekniker, både som anställd här på Industrikyla och som egenföretagare.

Hur ser du på företagets nuvarande position och hur kommer du driva företaget framåt under din ledning?

Vi har en stark marknadsposition då vi de senaste tio åren i princip uteslutande har arbetat med det naturliga köldmediet ammoniak. Det här gör att företaget och alla medarbetare är väl förberedda inför omställningen till naturliga köldmedier som hela branschen står inför. Framöver vill jag säkerställa att det finns en hög kompetens inom bolaget och att alla får de förutsättningar de behöver för att fortsätta göra ett bra jobb. Jag har själv arbetat som tekniker och arbetsledare här under många år, så jag har en god insyn i teknikernas dagliga arbete. Mitt fokus är att skapa en trygg, trivsam och säker arbetsplats för alla anställda.

Hur ser du på din ledarstil och hur tror du att den kan påverka företagets riktning och kultur?

För mig är det viktigt att det är högt i tak och att alla känner sig delaktiga och involverade. Jag kommer se till att information och kommunikation är öppen och tillgänglig för alla. Det är viktigt att medarbetarna känner att de är med på vad som händer och vilka beslut som tas. Gemenskap och delaktighet skapar engagemang, vilket bidrar till framgång för både personalen och bolaget som stort. Har personalen det bra, mår kunderna bra, vilket ger en välmående verksamhet. Det är min filosofi.  

Vilka är dina prioriteringar och mål för det kommande året?

Jag ska fortsätta att utveckla företaget och se till att personalen mår bra och känner sig trygga, samt se till att våra kunder får sina behov tillgodosedda med säker leverans och service.

Finns det några specifika utmaningar eller möjligheter som du ser i närtid, och hur planerar du att möta dem?

Jag ser stora möjligheter med den gröna omställningen som sker i branschen. Då vi redan arbetat med naturliga köldmedier i flera år känns det som att branschen håller på att förändras åt vårt håll. Det känns tryggt att vi är väl förberedda och står redo med bred kompetens och erfarenhet. Tuffare regler och lagkrav sker på många håll, bl a gällande säkerhet. Vi välkomnar dessa och kommer anpassa oss efter dem, men visst kan det bli en utmaning att ställa om och lära oss det nya, samtidigt som vi ska fortsätta och driva vår dagliga verksamhet framåt.

Om Joacim 

Ålder: 30 år

Bor: Alingsås

Familj: Frun Julia, dottern Lovisa 1.5 år och en pojke på väg som beräknas komma till midsommar.

Intressen: För några år sedan köpte vi en gård här i Alingsås som vi har renoverat, så det har varit mycket jobb med den. En ledig dag spenderar jag gärna i min traktor och brukar gårdens åkermarker. En dröm jag har är att en dag även ha lite djur att pyssla om. Jag har också ett intresse för fastigheter och äger och hyr ut några industrifastigheter som jag anpassat efter olika verksamheter.