Fördelar med ammoniak som köldmedie

Ammoniak (NH3) är ett välkänt köldmedie. Det är särskilt populärt i stora industrianläggningar där dess fördelar kan utnyttjas till fullo utan att göra avkall på säkerheten för personalen som arbetar med kylsystemet. Ammoniak har mycket gynnsamma termodynamiska egenskaper. Det är bättre än syntetiska köldmedier som R22, R134a, R404A, R407c osv, i många olika tillämpningar. 

Fördelarna med ammoniak har bevisats i kylsystem i årtionden. Redan vid väldigt små läckage så känns ammoniaken. Vilket gör att man ofta hinner reparera och täta eventuella läckage i ett tidigt skede. Till skillnad från till exempelt CO² som är i princip luktfri och en tung gas som vid läckage tränger undan syret, vilket kan orsaka fara för person. Ammoniaken är en lätt gas vilket gör att den stiger vid utsläpp.