Om oss

Vår verksamhet och dess historia

Företagets huvudkontor finns i Skara, mitt i Västergötland. Företaget har även lokalkontor i Göteborg med personal. Detta gör att man kan utföra uppdrag åt kunder i hela södra och mellersta Sverige. Men företaget jobbar även över hela Sverige och utomlands.

Redan från start var fokus på att ge kunderna det som efterfrågades det vill säga, bästa tänkbara service till rätt pris. Kund segmentet är industrianläggningar, isbanor samt kyla och värme för större fastigheter. Företaget jobbar med alla typer av anläggningar men har tonvikten på ammoniaksanläggningar.

Företagets anställda har tillsammans över 100 års erfarenhet i branschen, och företagets ledstjärna är att hålla en hög servicenivå till företagets kunder och alltid se till att anläggningen är effektiv och väl fungerande.

Specialiseter på Ammoniak

Industrikyla är ett företag inom industriell kylteknik med lång erfarenhet av att jobba med industriella kyl och frysanläggningar samt större värmepumpsanläggningar med ammoniak som köldmedium. 

Vi på Industrikyla vill alltid arbeta med den senaste tekniken och håller oss därför alltid uppdaterade på nyheter och det senaste inom branschen, i synnerhet tekniker med naturliga köldmedier. För att behålla vår höga standard utbildar vi kontinuerligt våra anställda i den interna akademien - NCG Academy.

Industrikyla är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige och Norge. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.