Energieffektivitet

Energieffektivitet

Ammoniak är ett av de effektivaste köldmedierna och kan användas i system med både höga och låga temperaturer. Energieffektiviteten är bättre än R134a eller propan. Dessutom fungerar ammoniaksystem ännu bättre i praktiken. 

I och med att energiförbrukningen blir allt viktigare är ammoniaksystem ett säkert och hållbart val för framtiden. Ett flödande ammoniaksystem är normalt 15-20% mer energieffektivt än ett motsvarande R404A system med direkt expansion (DX). Den senaste utvecklingen av NH3 och CO² kombinationer kan bidra till att öka energieffektiviteten ytterligare. NH3 och CO² sprids extremt energieffektivt i system med låg eller mycket låga temperaturer (under 40 grader C) medan system med NH3 eller CO² som köldbärare är omkring 20% mer energieffektiva än system med traditionella köldbärare.