Nyinstallation

Nyinstallation

Vi utför nyinstallationer, allt från enklaste cirkulationspump till de mest avancerade platsbyggda ammoniakanläggningar. 

Vi kan ofta erbjuda olika alternativ vid nyinstallation, detta för att hålla ner kostnaderna för er.

Vi har egen personal för arbeten som kräver licenssvetsning samt projektledning.