Övriga tjänster

Renovering samt packningsbyte i plattväxlare

Vi utför packningsbyte på alla typer av plattväxlare. 

Vissa växlare och tubpannor går inte att plocka isär, därför kan vi erbjuda så kallad "Clean in Process" rengöring av era växlare på plats. 

Konsultation och problemlösning åt andra kylföretag

Har ert företag fått en ny kund med en ammoniaksanläggning och ni könner att ni behöver hjälp att lösa uppkomna problem. Vi kan besöka anläggningen för att på plats skapa oss en bild och då bättre hjälpa er och kunden.