Serverrumskyla

Oavsett om du har en stor öppen datahall eller ett litet serverrum, vi hjälper dig hela vägen till rätt klimat.

Rätt klimat i dina serverrum och datorhallar är grundläggande för att utesluta risken av haveri


Vi levererar och underhåller kyllösningar som ger din lokal bästa möjliga fördelning och cirkulation av kyla. Aggregatet väljs för att ge dig en hållbar produkt med verkningsgrad och driftsäkerhet i högsta möjliga mån. Detta samtidigt som det ska göra det enkelt att hålla din driftkostnad och miljöpåverkan så låg som möjligt.

Serverparker alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen ska fungera tillfredställande under lång tid. Därför undersöker vi till exempel alltid möjligheten om att utnyttja överskottsvärmen som serverrummet producerar för fastigheten i övrigt.

Slipp överhettning

Vi förstår att datorer och servrar är känsliga maskiner som lätt överhettas - oavsett om du har en stor öppen datahall eller ett litet serverrum. Vi hjälper dig med allt ifrån rådgivning, planering, installation och service. 

Slipp överhettning